ČLÁNOK
Kvalita podnikového prostredia v SR výrazne zaostáva
25. mája 2001

Za najviac problematické oblasti z pohľadu rizík pre riadenie podnikov považujú podnikatelia v SR vymožiteľnosť práva, vysokú mieru korupcie a kriminalitu. Vyplýva to z dotazníkového prieskumu, ktorý uskutočnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (Ineko). Cieľom prieskumu bolo zistiť úroveň rizika správy podnikov (corporate risk) v SR. Agentúru SITA o tom informovala Lívia Zemanovičová z Ineko.

Podľa prieskumu hodnotia podnikatelia rizikovosť prostredia na úrovni 8 bodov, čo predstavuje vysoké riziko investovania. V štátoch G7 sa index pohybuje v rozmedzí 21 – 28 bodov, čo je maximálna možná hodnota. V Českej republike dosahuje index hodnotu 11 bodov, v Poľsku 16 bodov a v Rusku 4 body. V iných krajinách strednej a východnej Európy sa výskum zatiaľ neuskutočnil.

V rámci štyroch 7-bodových sekcií indexu podnikatelia najpozitívnejšie hodnotili právo obchodných spoločností, kde pridelili tri body z možných sedem, rovnako ako českí podnikatelia. V prípade právnych procesov, čo zahŕňa rýchlosť a efektívnosť získania odškodnenia, nezávislosť súdov a vymožiteľnosť súdnych rozhodnutí, bolo hodnotenie výrazne nižšie a dosiahlo 1,3 bodu, čo je tiež porovnateľné s ČR. Regulačný rámec, ktorý obsahuje reguláciu kapitálového trhu, nezávislosť centrálnej banky a ďalších finančných inštitúcií, medzinárodné audity a zverejňovanie informácií o spoločnostiach, získal druhé najlepšie hodnotenie na úrovni 2,5 bodu. Napriek tomu ide o výrazne nižšie hodnotenie ako v ČR, kde respondenti pridelili 4 body. Pri posudzovaní etického prostredia, teda kriminality a efektívnosti boja proti nej a úrovne korupcie, boli slovenskí podnikatelia opäť kritickejší a priemerný počet bodov dosiahol len 1,5 bodu oproti 2,8 bodu v ČR.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 1. 2021

USD 1,211 0,003
CZK 26,025 0,055
GBP 0,884 0,003
HUF 360,900 2,290
CAD 1,545 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS