ČLÁNOK
Kvalita podnikateľského prostredia neustále klesá
21. júna 2013

Podnikateľské prostredie sa na Slovensku zhoršilo aj v prvom štvrťroku 2013. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 72,7 bodu, čo predstavuje pokles o 3,84 % oproti predchádzajúcemu kvartálu. Slovenských podnikateľov najviac trápi slabá vymožiteľnosť práva. Tento problém podľa nich vyplýva zo zlého stavu justície, ktorej kredit dlhodobo klesá, a nedostatočného uplatňovania princípu rovnosti pred zákonom. Podnikateľské prostredie zhoršili aj zmeny v Zákonníku práce a zvýšenie daňovo-odvodového zaťaženia, ktorých účinky začali podnikatelia v prvom štvrťroku 2013 reálne pociťovať a hodnotia ich negatívne.

V prvom štvrťroku 2013 získala najnegatívnejšie hodnotenie položka vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva. Rating tejto položky klesol oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 10,5 % na aktuálnu hodnotu 11,6 bodu. Neuspokojivý stav fungovania slovenského súdnictva patrí medzi dlhodobo najviac kritizované položky. Pokračovanie


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS