ČLÁNOK
Kurej odstúpil, zodpovedný za kauzu ST je podľa neho Palacka
13. augusta 1999

Ako vyhlásil, podnetom k tomuto rozhodnutiu bola správa kontrolnej skupiny Úradu vlády o tendri na poradcu pri privatizácii Slovenských telekomunikácií (ST) a následná medializácia jeho osoby. Ako však vyhlásil, „zásadne odmietam absolútnu zodpovednosť za nedostatky súvisiace s vyhlásením výberového konania.“ Hlavnú zodpovednosť za tieto nedostatky nesie podľa neho odstupujúci minister Gabriel Palacka.

„O forme výberového konania – priame oslovenie 10 subjektov – rozhodol pán minister na pracovnej porade 2. februára 1999,“ tvrdí F. Kurej. Na tejto porade sa okrem neho zúčastnili aj Peter Haluš, Peter Druga a Stanislav Vanek zo sekcie telekomunikácií MDPT, generálny riaditeľ ST Emil Hubinák a predseda dozornej rady ST a zároveň poradca ministra Tibor Petrus. Prvé zasadnutie Riadiaceho výboru, ktorému Kurej predsedal, 16. februára schválilo návrh listu na oslovenie poradenských spoločností – podľa Kureja opäť na návrh Palacku. „Výberové konanie, ako aj jednotlivé kroky sa realizovali za priamej asistencie pána ministra. Riadiaci výbor nedal odporúčanie na výber poradcu, rozhodnutie o výbere konzultačnej firmy vykonal pán minister,“ uvádza sa v Kurejovom vyhlásení. Napriek tomu sa však nezriekol spoluzodpovednosti za procedurálne chyby, ale odmietol absolútnu zodpovednosť, ako to bolo uvedené v správe kontrolnej skupiny.

Na otázku agentúry SITA, prečo takéto vyhlásenie nedal, kým bol G. Palacka ešte vo funkcii, F. Kurej uviedol, že bol na dovolenke v zahraničí a preto to nebolo z časového hľadiska možné. Svojim ďalším pôsobením sa odstupujúci štátny tajomník podľa vlastných slov ešte nezaoberal, zdôraznil však, že nemieni odísť z verejného života.

Podľa správy kontroly Úradu vlády MDPT pri výbere poradcu pre privatizáciu ST v dvoch bodoch porušilo Obchodný zákonník a dopustilo sa ďalších nedostatkov. K porušeniu zákona došlo, keď ministerstvo oslovilo iba desať konkrétnych poradenských spoločností, hoci podľa zákona mal byť oslovený neurčitý počet osôb. Ministerstvu tiež zo zákona vyplýval záväzok vyhlásiť podmienky tendra verejne, čo neurobilo. Kontrola spochybnila aj samotné podmienky tendra, pri ktorých zostavovaní bol použitý „neidentifikovateľný model zo zahraničia“, ktorý nebol ani prispôsobený slovenským podmienkam. Ako na administratívny nedostatok kontrola poukázala aj na samotnú metodiku vyhodnocovania ponúk, ktorú výberová komisia zmenila kvôli nevyhovujúcemu bodovaciemu algoritmu. Podľa pôvodného algoritmu sa víťazom tendra mala stať poradenská firma Salomon Smith Barney, hoci zmluvu o poradenstve ministerstvo nakoniec podpísalo s konzorciom Deutsche Bank. Kontrolná skupina skonštatovala, že osobou zodpovednou za tieto nedostatky je štátny tajomník MDPT František Kurej, pretože „tento postup ako predseda Riadiaceho výboru pripustil.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 7. 2022

USD 1,046 0,003
CZK 24,745 0,008
GBP 0,860 0,007
HUF 401,520 0,410
CAD 1,344 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS