ČLÁNOK
Kúpa Aradu je podľa Demka aktivitou Cinergy
9. júla 1999

Štvrtkové mimoriadne valné zhromaždenie (VZ) Nafty, a.s., Gbely sa skončilo po tom, čo konzorcium IPB-AII zastupujúce Druhú obchodnú, a.s. navrhlo ukončiť VZ bez prerokovania bodov programu a akcionári tento návrh schválili. IPB-AII má podľa generálneho riaditeľa Arpáda Demka akcionárske práva na celý balík akcií Nafty, ktorými disponuje Druhá obchodná (45,9 %). Oficiálne je však vlastníkom Druhá obchodná. Kto vlastní akcie fyzicky, nevedel uviesť.
A. Demko potvrdil, že IPB-AII a Cinergy konajú v zhode a kúpa Aradu je aktivitou Cinergy. Na otázku ako sa dá vysvetliť vyjadrenie prezidenta Cinergy o tom, že celá transakcia je komerčnou záležitosťou IPB-AII, Demko odpovedal, že tieto vyjadrenia nie sú v súlade s jeho doterajšími informáciami.
Demko dementoval informácie o tom, že záväzok za Anaco vo výške 2,5 mil. USD za Naftu Gbely splatila IPB-AII. Podľa neho išlo o predčasne splatený úver v rámci skupiny Nafta Gbely. Bližšie sa odmietol vyjadriť s odôvodnením, že ide o internú záležitosť firmy. Naftu čakajú v najbližších mesiacoch ďalšie splátky a tentokrát sa podľa neho defaultu podarilo predísť. Demko v tejto súvislosti uviedol, že „v tejto veci z poverenia Cinergy jedná IPB-AII.“ Demko zároveň ocenil snahu Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) poskytnúť Nafte úver. „SPP pochopil, že je ohrozená energetická situácia SR, avšak jeho ponuka prišla neskoro a dokumentačne sa nedala zvládnuť,“ dodal.
Na programe VZ mala byť okrem iného aj zmena štatutárnych orgánov. Podľa Demka sa akcionári zrejme nedohodli na nových členoch, keďže zmarili priebeh VZ. Na návrh Raiffeisen Zentralbank (RZB), ktorá je hlavným veriteľom Nafty, mala byť prerokovaná aj požiadavka na prerozdelenie zisku takým spôsobom, aby sa nevyplácali dividendy, ale plnili sa úverové povinnosti. Akcionári totiž na poslednom riadnom VZ nesúhlasili s návrhom na nevyplatenie dividendy.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS