ČLÁNOK
Ku koncu prvého polroku tohto roku dosiahla celková hodnota zahraničného kapitálu v SR 36,1 mld Sk.
26. septembra 1997

Druhým najväčším investorom je Rakúsko – 8 mld sk (22,1%), nasleduje V.Británia s 4,7 mld Sk(13%) a Holandsko s 2,8 mld Sk (7,8%). Od januára do júna sa objem zahraničných investícií zvýšil o 1,6 mld Sk, v druhom štvrťroku o 0,9 mld Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS