ČLÁNOK
Ku koncu februára bol zahraničný dlh 2035 USD na obyvateľa
29. mája 2001

Slovenská republika vykazovala ku koncu februára celkovú hrubú zahraničnú zadlženosť 10,9 mld. USD. Oficiálne zadlženie vlády a Národnej banky Slovenska (NBS) bolo na úrovni 2,9 mld. USD. V aprílovom menovom prehľade o tom informovala NBS. Za prvé dva mesiace sa tak celková zahraničná zadlženosť SR zvýšila z minuloročných záverečných 10,8 mld. USD, pričom oficiálny dlh vlády a NBS mierne klesol z 2,917 mld. USD na 2,912 mld. USD. Na jedného obyvateľa pripadol ku koncu februára celkový hrubý zahraničný dlh 2035 USD.

Celková zadlženosť komerčnej sféry zahŕňajúca zadlženosť komerčných bánk a podnikateľských subjektov dosiahla ku koncu februára 7,5 mld. USD a za dva mesiace sa tak zvýšila o 80 mil. USD. Dlh obcí tvorený emitovanými dlhopismi mesta Bratislava predstavoval 99,5 mil. USD, koncom minulého roka to bolo ešte 95,7 mil. USD. Priamy zahraničný dlh vládnych agentúr, kam patrí Štátny fond cestného hospodárstva, klesol z 371,9 mil. USD na 366,6 mil. USD.

Na celkovej hrubej zahraničnej zadlženosti sa celkové hrubé strednodobé a dlhodobé zahraničné záväzky podieľali sumou 8,425 mld. USD. Celkový krátkodobý dlh dosiahol 2,453 mld. USD, čo predstavuje 22,6 % celkového hrubého zahraničného dlhu SR.

Čistá zahraničná zadlženosť, ktorá sa počíta ako rozdiel medzi hrubou zahraničnou zadlženosťou vo výške 10,9 mld. USD a zahraničnými aktívami v objeme 7,7 mld. USD, predstavovala k ultimu februára 3,2 mld. USD. Znamená to mierny nárast čistého zahraničného dlhu SR z 2,9 mld. USD v úvode tohto roka.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS