ČLÁNOK
Krízu majú vyriešiť mimorozpočtové zdroje 4,5 mld. Sk
17. novembra 1999

Vďaka týmto prostriedkom by sa mala výrazne znížiť jeho vonkajšia zadlženosť. Vnútorná zadlženosť, ako aj valorizácia kapitácie zostávajú nevyriešené. V utorok na tlačovej besede o tom informoval minister zdravotníctva SR Tibor Šagát.

Štát pri odvode poistného síce ostáva na úrovni tohto roka, čo predstavuje 283 Sk mesačne za jedného ekonomicky neaktívneho občana, po započítaní externých zdrojov sa však vyšplhá na 376 Sk. V prvom štvrťroku 2000 počíta Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR s navýšením prostriedkov o takmer 1 mld. Sk. Táto by mala po úhrade záväzkov Železníc SR plynúť do Spoločnej zdravotnej poisťovne. Na špeciálne onkologické a kardiochirurgické programy dostal rezort 540 mil. Sk. Ďalšie 3 miliardy Sk prisľúbila vláda z privatizácie. Prerozdelenie týchto prostriedkov je zatiaľ predmetom diskusie, pričom časť prostriedkov pôjde podľa slov T. Šagáta agentúram domácej starostlivosti.

Na budúci rok si MZ stanovilo tri priority. Prvou je udržanie financovania na úrovni tohto roka, čo sa uznesením vlády čiastočne vyriešilo. Vysporiadanie so starými dlhmi zdravotníctva ministerstvo v krátkej dobe neočakáva. Požaduje však, aby do konca novembra vypracovala vláda návrh na ich oddlženie. Tretím a zatiaľ nevyriešeným problémom je valorizácia platov pracovníkov v rezorte.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS