ČLÁNOK
Krížové dotácie v energetike SR právne skončia dňom vstupu do Európskej únie
2. októbra 2003

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie k 1. máju 2004 skončia v slovenských energetických podnikoch krížové dotácie, pri ktorých ziskové sféry činnosti spoločností dotujú stratové.

Krížové dotácie spôsobovali podľa odborníkov v uplynulých rokoch zlé tendencie v hospodárstve. Slovenský plynárenský priemysel (SPP) napríklad dotoval zo ziskov z tranzitu plynu stratovú distribúciu plynu do domácností. Výsledkom boli nízke ceny plynu a jeho používanie aj v oblastiach SR, kde sú dostupnejšie palivá. Domácnosti pri nízkych cenách plynu a elektriny navyše zanedbávali investície do racionálneho využívania energií. Krížové dotácie začali zanikať po zvyšovaní cien energií od roku 1998 a prechode cenových kompetencií k 1. januáru 2003 na regulačný úrad. Právny rámec pre zánik krížových dotácií by mal však dať až nový zákon o energetike z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Ministerstvo navrhuje, aby energetické podniky v zmysle návrhu zákona od 1. mája budúceho roku viedli oddelené účtovníctvo v jednotlivých sférach činnosti.

Cieľom návrhu zákona, ktorý je zosúladený s legislatívou EÚ, je zabrániť diskriminácii, vzájomnému dotovaniu a porušovaniu voľnej súťaže. Regulačný úrad bude môcť po oddelení účtovníctva lepšie skontrolovať dodávateľom energií oprávnené náklady na jednotlivé činnosti. „Držitelia licencií, ktorí sú integrovanými podnikmi, vo svojom účtovníctve vedú účtovníctvo oddelene pre činnosti v oblasti prenosu a distribúcie elektriny, respektíve prepravy, distribúcie plynu, skvapalneného plynu a uskladňovania plynu rovnakým spôsobom, aký by sa vyžadoval, keby príslušné činnosti vykonávali samostatné podniky,“ uvádza sa v návrhu zákona. Kým nebudú úplne liberalizované energetické trhy, teda do 1. júla 2007, budú dodávatelia energií povinní viesť účtovníctvo oddelene pre odberateľov s možnosťou výberu dodávateľa a odberateľov, ktorí takúto alternatívu nemajú.

Vertikálne integrovaní prevádzkovatelia distribučných sústav elektriny a plynu, pre viac ako 100 000 odberateľov, budú v zmysle návrhu zákona zároveň musieť byť najneskôr do 30. júna 2006 nezávislí od činností, ktoré sa netýkajú distribúcie. Táto požiadavka však neznamená povinnosť oddeliť vlastníctvo majetku prevádzkovateľa distribučnej sústavy od vertikálne integrovaného podniku. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy však bude mať faktické rozhodovacie práva nezávislé od integrovaného energetického podniku k majetku, ktorý je nevyhnutný pre prevádzkovanie, údržbu alebo rozvoj distribučnej sústavy.

Vertikálnymi integrovanými podnikmi sú v SR v rámci energetiky tri rozvodné regionálne spoločnosti, ktoré distribuujú a obchodujú s elektrinou. Ďalej je to výrobca a obchodník s elektrinou a. s. Slovenské elektrárne (SE) a distribútor, prepravca a obchodník s plynom a. s. SPP. Uvedené spoločnosti sa na oddelenie účtovníctva začínajú pripravovať. Na nový účtovnícky program prechádza napríklad Západoslovenská energetika. SPP podniká v súčasnosti všetky kroky na to, aby v momente vstupu SR do EÚ (v máji 2004), spĺňal všetky povinnosti vyplývajúce zo slovenskej a európskej legislatívy. „V súlade s novou európskou smernicou a v rámci reštrukturalizácie celej spoločnosti, pripravuje SPP funkčné a manažérske oddelenie obchodných činností od prevádzkovania sietí,“ informovala TASR hovorkyňa SPP Dana Kršáková.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 1. 2021

USD 1,210 0,003
CZK 26,125 0,036
GBP 0,886 0,005
HUF 357,380 1,140
CAD 1,538 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS