ČLÁNOK
Krízová kategorizácia liekov, ktorá je súčasťou novely zákona o Liečebnom poriadku, nie je podložená finančnou analýzou.
15. januára 1999

Na  stretnutí s novinármi o tom informoval riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Alojz Majstrík. Ako ďalej dodal, VšZP nemala možnosť nový zoznam liečiv pripomienkovať. Na základe dohody so Združením zdravotných poisťovní (ZZP) SR vypracovala VšZP zoznam pripomienok k danej novele. „Vážnym negatívom novely je rozšírenie počtu liekov, ktorých predpísanie a úhradu budú schvaľovať revízni lekári poisťovní. Ide o nárast zo súčasného počtu 15 na 800. Pri momentálnom množstve revíznych lekárov by nebolo možné zabezpečiť pre pacientov optimálnu dostupnosť k týmto liekom“, konštatoval A. Majstrík. Čo sa týka zabezpečenia a úrovne potrebnej zdravotníckej starostlivosti, materiál obsahuje ďalšie závažné nedostatky. Kategorizácia údajne uvádza ako neuhrádzané aj vitálne dôležité lieky. Nevyváženosť reštrikčných opatrení sa podľa vypracovaného materiálu sa vo zvýšenej miere dotkne pacientov s chronickými ochoreniami a po jeho prijatí môže byť práve táto skupina predovšetkým sociálne slabších starších občanov zaťažená v neprimeranej miere. Podľa VšZP a ZZP SR je materiál je spracovaný tendenčne, technicky a odborne na nedostatočnej úrovni a nebude prínosom ani odborným ani ekonomickým. Zavedenie krízovej kategorizácie liekov označil A. Majstrík za unáhlené bez vykonzultovaných zmien v paragrafovom znení zákona. Na margo novely zákona o zdravotnom poistení, ktorá upravuje podmienky fungovania správnej rady VšZP a rozširuje kompetencie Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s VšZP A. Majstrík uviedol, že ide o vážne narušenie verejnoprávnosti poisťovne. Záleží však od zástupcov oborov a zamestnávateľských zväzov, ktorí majú v správnej rade zastúpenie, aby sa k problematike vyjadrili.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS