ČLÁNOK
Kritika zvýšenia poplatkov je podľa SCP zavádzajúca
7. marca 2001

Vyhlásenia Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (AOCP) a Asociácie správcovských spoločností (ASS), ktorými reagujú na úpravu cenníka služieb Strediska cenných papierov (SCP) od 1. apríla tohto roka, sú neadekvátne a v mnohom zavádzajúce. Zmenou štruktúry poplatkov sa tie totiž zvýšia iba u 1,49 % majiteľov cenných papierov a zníženie poplatkov sa dotkne až 95,96 % majiteľov cenných papierov. Uvádza sa to v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytla generálna riaditeľka SCP Emília Pálková

Podľa SCP po zmene výšky poplatkov nevzrastú výnosy z danej služby oproti súčasnému stavu, iba sa zmení ich štruktúra. Stredisko nepovažuje za správne, aby rovnaký poplatok platil občan, ktorý má na účte jeden cenný papier a profesionálna spoločnosť, ktorá sa zaoberá podnikaním na kapitálovom trhu a eviduje na svojom účte niekoľko desiatok tisíc kusov cenných papierov. Toto „rovnostárstvo“ bolo dôvodom na spomínanú zmenu cenníka služieb SCP. Maximálny poplatok za vedenie cenných papierov na účte je stanovený na 200 tisíc Sk vrátane dane z pridanej hodnoty, čo predstavuje 0,04 % z menovitej hodnoty. Podmienkou pre určenie poplatku v tejto výške je minimálny objem cenných papierov na účte v menovitej hodnote prevyšujúcej 500 miliónov Sk. „Táto maximálna výška poplatku, uhrádzaná raz ročne, je dôkazom toho, že tvrdenie o kolapse kapitálového trhu, ktorý majú vyvolať zvýšené poplatky, patrí viac do komediálnych žánrov, ako do vyhlásení serióznych samoregulačných organizácií,“ uviedla E. Pálková. Stredisko ďalej nesúhlasí s tvrdením asociácie, že poplatky sú nepriamym zavedením dane z vlastníctva cenných papierov a považuje ich za politikárčenie

Stredisko vo svojom vyhlásení popiera tvrdenia profesijných združení, že zvýšenie poplatkov sa udialo bez konzultácie s odbornou verejnosťou. O charaktere zmien boli podľa SCP informovaní členovia kolégia, ktoré tvoria zástupcovia organizátorov verejných trhov, AOCP a ASS. Návrh na zmenu cenníka služieb SCP prerokovala v máji minulého roka Dozorná rada SCP pod vedením jej vtedajšieho predsedu Michala Horvátha. Stredisko však súhlasí s názorom ASS, že z hľadiska metodiky tvorby poplatkov by bolo vhodnejšie používať namiesto menovitej hodnoty trhovú. Súčasná legislatíva ale stredisku neumožňuje získať informáciu o cene, za ktorú bol obchod zrealizovaný. Preto nie je možné, aby základňou pre určenie výšky poplatku bola trhová cena.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS