ČLÁNOK
Kritici britského ministra financií Browna tvrdia, že je príliš optimistický
2. mája 2002

Podľa aktuálnych údajov britskej expertnej a analytickej skupiny Ernst & Young´s Item Club je prognóza ekonomického rastu, ktorú tlmočil minister financií Gordon Brown, nerealistická. V rozpočte na rok 2002-2003 sa totiž oficiálne vychádza z rastových parametrov, ktoré sa majú pohybovať od 2% do 2,5%, no Ernst & Young´s Item Club hovorí len o 1,8%.

Túto menej optimistickú predpoveď potvrdzujú aj najnovšie dáta Národného štatistického úradu – ONS, podľa ktorých dosiahlo tempo rastu hrubého domáceho produktu vo Veľkej Británii za prvé tri mesiace tohto roka len 0,1%, čo značne relativizuje Brownove odhady.

Počas minulého roka spôsobili masívne výdavky britských spotrebiteľov určitý únik pred „zničujúcim“ globálnym ekonomickým spomalením, avšak počas tohto roka sa spotrebiteľské výdavky zrejme zredukujú. Dôvodom uvedeného vývoja sa môže stať zvýšenie daní, respektíve základnej úrokovej sadzby, konštatuje vo svojej správe Ernst & Young´s Item Club a dodáva, že pokles spotrebiteľských výdavkov podmieni aj faktor zmrazenia, prípadne zníženia čistých miezd.

Možno tiež očakávať perspektívne utlmenie cenovej expanzie na trhu s nehnuteľnosťami.

Item Club ďalej konštatuje, že Bank of England s najväčšou pravdepodobnosťou udrží terajšiu extrémne nízku úrokovú sadzbu, ktorá je na úrovni 4%, maximálne do konca leta, no v priebehu budúcich dvanástich mesiacov sa dá predvídať jej nárast na hladinu 5,5%.

Recesiu sa podarilo odvrátiť nielen vďaka menovej politike britskej centrálnej banky, ale aj v súvislosti s pružnosťou pracovného trhu.

Oxfordský inštitút pre ekonomické predpovede však v tejto súvislosti uvádza, že v rokoch 2002-2004 príde o prácu 100 000 Britov, ak nebudú ochotní akceptovať znížený nárast miezd.

Item Club má v porovnaní s odhadmi ministra financií Gordona Browna iný pohľad aj na ekonomický rast v roku 2003. Brown uvádza hodnotu tohto ukazovateľa v rozpätí od 3% do 3,5%, no Ernst & Young´s Item Club, ktorý vychádza z rovnakej metodiky ako Treasury, ho definuje na úrovni 2,8%.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS