ČLÁNOK
Krátkodobá úroková sadzba €STR
3. októbra 2019

Európska centrálna banka začala dňa 2. októbra 2019 zverejňovať novú krátkodobú úrokovú sadzbu €STR, ktorá má dopĺňať existujúce referenčné hodnoty úrokových sadzieb európskeho peňažného trhu.

Úroková sadzba €STR sa bude určovať každý obchodný deň okolo 8:00 hodiny z obchodov bánk, ktoré sa uskutočnili za predchádzajúci obchodný deň.

Referenčná hodnota EONIA sa bude od 2. októbra 2019 určovať novou metodológiou a zverejní sa o alebo tesne po 9:15 hodine každý obchodný deň za predchádzajúci obchodný deň. Podľa novej metodológie sa EONIA určí ako €STR plus fixné rozpätie, a to každý obchodný deň, v ktorom bude zverejnená €STR. Rozpätie stanovila dňa 31. mája 2019 Európska centrálna banka na úrovni 0,085 % (t .j. 8,5 bázických bodov). Týmto postupom bude úroková sadzba EONIA určovaná do 3. januára 2022, pričom k tomuto dňu zanikne.

Ďaľšie informácie o €STR


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 11. 2020

USD 1,190 0,004
CZK 26,311 0,029
GBP 0,889 0,005
HUF 360,210 0,710
CAD 1,553 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS