ČLÁNOK
Krajský súd v Bratislave zrušil zákaz nakladať s akciami ST
3. februára 2000

Krajský súd zároveň rozhodol o vrátení veci prvostupňovému súdu na ďalšie prerokovanie. „Očakávame pre nás priaznivý výsledok rozhodnutia súdu v tejto veci,“ povedal na stredajšej tlačovej besede vedúci Úradu ministerstva dopravy Peter Klučka.

Spor medzi ST a rakúskym rádiom CDI International sa začal začiatkom 90. rokov, keď bola rakúskemu rádiu CDI poskytnutá frekvencia Slovenského rozhlasu. Zásahom štátu bolo jej vysielanie striedavo prerušované a obnovované. CDI si svoju pohľadávku voči Slovenským telekomunikáciám začalo uplatňovať súdnou cestou v spore proti SR zastúpenej MDPT.

P. Klučka sa vyjadril tiež k sporu ST a spoločnosti Herold Tele Media (HTM). „Nevidím opodstatnenosť sporu medzi HTM, ako nástupcom Herold Business Data, a ST. Už od prvopočiatku sú spochybňované samotné zmluvné vzťahy medzi nami,“ dodal Peter Klučka. Podľa jeho slov došlo k istým pokusom zo strany HTM k vydaniu faktúry, avšak stále na neexistujúcich zmluvných vzťahoch.

Podľa nedávneho vyjadrenia riaditeľa HTM Ivana Matušíka výška pohľadávky, ktorá v súčasnosti dosahuje 422 mld. Sk, nie je sporná, pretože zmluva o dielo so ST bola podpísaná v dobrej viere. Astronomická čiastka vznikla vďaka sankciám, ktoré boli podľa slov Matušíka stanovené ako 0,5 % dlžnej sumy za každý deň omeškania a po uplynutí štvrťroku ako paušálna čiastka 500 Sk za každý deň omeškania. Po uplynutí ďalšieho obdobia sa sankcia mala zvýšiť pätnásťnásobne za každý deň omeškania. Výsledkom je teda nárast uvedenej sumy geometrickým radom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 9. 2020

USD 1,169 0,005
CZK 26,965 0,042
GBP 0,919 0,001
HUF 365,010 2,960
CAD 1,559 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS