ČLÁNOK
Krajiny SVE sú údajne imúnne voči problémom eurozóny
25. marca 2001

Ak ekonomický rast v eurozóne spomalí výraznejšie ako sa očakávalo, ekonomiky krajín strednej a východnej Európy utrpia. Podľa analytikov by však bolo chybou domnievať sa, že vplyv spomaľovania ekonomického rastu v eurozóne na tento región bude výrazný. „Perspektívy krajín strednej Európy sú stále veľmi dobré v porovnaní s eurozónou. Iba veľmi výrazné spomalenie miery rastu ekonomiky v eurozóne hlboko pod hranicu 2 % by mohlo vážne zasiahnuť tieto ekonomiky,“ povedal jeden z analytikov.

Po zverejnení ekonomických údajov v eurozóne v tomto týždni hlavný ekonóm Európskej centrálnej banky Otmar Issing povedal, že viaceré ekonomické prognózy budú musieť byť znížené, čo sa týka aj odhadov 3-percentného rastu ekonomiky eurozóny v tomto roku. Ekonomické údaje z tohto týždňa tiež naznačili, že Česká republika sa spamätala z trojročnej recesie, keďže v štvrtom štvrťroku 2000 zaznamenala rýchlejší rast hrubého domáceho produktu (HDP), ako sa očakávalo a za celý rok 2000 vykázala rast ekonomiky o 3,1 %. Poľsko zaznamenalo v tomto týždni prvé signály oživenia domáceho dopytu. Aj maďarská ekonomika sa stále nachádza vo fáze výrazného rastu, ktorý trvá už štyri roky, a hoci maďarskí predstavitelia očakávajú, že rast v tomto roku zasiahne oslabenie globálnej ekonomiky, stále predpovedajú na tento rok silné prírastky vo výške 5-6 %.

Oživenie domáceho dopytu pravdepodobne pomôže vykompenzovať akékoľvek oslabenie rastu vývozu z Poľska, Maďarska a Českej republiky do európskych krajín, ktoré sa na exporte týchto stredoeurópskych ekonomík podieľajú 65-75 percentami. Zverejnené údaje svedčia o pokračujúcom oživovaní investícií a dopytu domácností v Českej republike. V Maďarsku dochádza k zrýchleniu rastu maloobchodného dopytu, pričom vláda plánuje infraštruktúrne projekty a nové dotácie na ich podporu.

Tok investícií je naďalej výrazný, pričom investície zo zahraničia pomohli Českej republike obnoviť minulom roku ekonomický rast po troch rokoch recesie. Vzhľadom na značné úrovne priamych zahraničných investícií sú mnohí analytici presvedčení, že česká ekonomika zaznamená v tomto roku rast o 3,5 %. Hoci rast poľského HDP v poslednom štvrťroku 2000 spomalil na 2,4 %, analytici očakávajú v celom roku 2001 mieru rastu 3,8 %. Maďarsko očakáva v tomto roku rast ekonomiky o 4,9 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 1. 2022

USD 1,135 0,001
CZK 24,347 0,084
GBP 0,836 0,004
HUF 358,190 2,380
CAD 1,421 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS