ČLÁNOK
Krajiny SVE pocítia oslabenie svetovej konjunktúry
30. mája 2001

Viditeľné oslabenie svetovej konjunktúry sa pravdepodobne dotkne aj krajín strednej a východnej Európy (SVE). Hospodársky rast v týchto krajinách už prekročil svoj vrchol, píše vo svojej aktuálnej štúdii Viedenský inštitút pre hospodárske štúdie (WIIW). Potvrdila sa však predpoveď, že v roku 2000 vzrastie hospodárstvo všetkých krajín SVE.

Ťažká fáza reštrukturalizácie sa už podľa WIIW vo všetkých krajinách skončila. Napriek tomu ostáva nebezpečenstvo prepadu, v jednotlivých krajinách však v závislosti od dozretia ekonomiky.

Podľa aktuálnej štúdie sú rozdiely medzi hospodárskym vývojom jednotlivých krajín SVE veľmi markantné. Hrubý domáci produkt (HDP) Poľska bol v uplynulom roku o 27 % vyšší ako pred začiatkom transformácie v roku 1989. V Slovinsku vzrástol HDP v porovnaní s rokom 1999 o 20 %, v Maďarsku o 8 % a na Slovensku o 5 %. Všetky ostatné krajiny neprekonali do uplynulého roka pokles HDP v dôsledku transformácie.

ČR a Macedónsko ostali tesne pod úrovňou roku 1990, Estónsko, Chorvátsko, Rumunsko a Bulharsko dosiahli viac ako tri štvrtiny ekonomickej úrovne z roku 1990, Litva, Lotyšsko a Rusko takmer dve tretiny a Ukrajina dokonca menej ako polovicu úrovne HDP z roku 1990.

Priemyselná produkcia dosiahla v uplynulom roku len v dvoch krajinách vyššiu úroveň ako pred začiatkom transformácie, keď v Maďarsku vzrástla o 36 % a v Poľsku o 28 %. Na Slovensku, ČR a Slovinsku dosiahla približne 80 % úrovne z roku 1990, v ostatných krajinách ostala na úrovni medzi 40 až 60 %.

Najvyšší HDP na obyvateľa dosiahlo v minulom roku Slovinsko a to tri štvrtiny priemeru EÚ, pred ČR (60 %) a Maďarskom (53 %). Vo všetkých ostatných krajinách bola ekonomická úroveň menej ako polovičná oproti priemeru EÚ, pričom HDP na obyvateľa na Slovensku bolo 49 % úrovne EÚ. Slovinsko je jediná kandidátska krajina, ktorá prekonala v HDP na obyvateľa najslabšiu krajinu únie Grécko.

Ceny v krajinách strednej a východnej Európy sú po prepočtoch aktuálnych kurzov výrazne nižšie ako v EÚ. V uplynulom roku dosahovali ceny v Chorvátsku približne 66 % úrovne EÚ, v Slovinsku 64 %, v Litve, Lotyšsku a Poľsku medzi 55 a 50 %. Vo všetkých ostatných krajinách nedosahovali ani 50 % úrovne EÚ.

V krajinách SVE je však aj inflácia výrazne vyššia ako v Európskej únii. Rozdiely medzi jednotlivými krajinami sú však veľmi výrazné. V ČR vzrástli v uplynulom roku spotrebiteľské ceny v priemere o 3,9 %, kým v Rumunsku stúpli až o 46 % a v Spolkovej republike Juhoslávia dokonca o 86 %.

Charakteristické pre krajiny SVE je aj vysoká miera nezamestnanosti. V uplynulom roku dosahovala vo všetkých krajinách okrem ČR a Maďarska dvojmiestne hodnoty a odzrkadľovala tak chýbajúce úspechy reštrukturalizácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS