ČLÁNOK
Krajiny strednej a východnej Európy strácajú dynamiku rastu hospodárstva
24. mája 2002

Ekonomická aktivita v krajinách strednej a východnej Európy (SVE) ku koncu minulého roka stratila svoju dynamiku. Podľa rakúskeho inštitútu pre ekonomický výskum Wifo export týchto krajín ku koncu minulého roka len mierne alebo vôbec neprekročil úroveň z roku 2000. Podobná stagnácia nastala v minulom roku aj v oblasti priemyselnej produkcie. Taktiež rast hrubého domáceho produktu (HDP) v tomto regióne bol vo štvrtom kvartáli minulého roka výrazne nižší ako v predchádzajúcich kvartáloch.

Spomalenie konjunktúry však v týchto krajinách nevyústi do krízy a v priebehu tohto roka sa v súlade s medzinárodným vývojom opäť dostaví ekonomický rast, ktorý pozitívne poznačí aj rok 2003. Ekonomika krajín SVE, ktoré rokujú o vstupe do Európskej únie (EÚ), porastie v tomto roku o 1 až 2 % silnejšie ako hospodárstvo EÚ. Výnimkou môže byť podľa Wifo Poľsko, kde sa po rokoch silnej expanzie prejavuje stagnácia, ktorej prekonanie môže trvať jeden až dva roky.

Miera inflácie sa bude v krajinách SVE v tomto a budúcom roku spomaľovať, napriek tomu však ostane nad úrovňou západnej Európy. V oblasti nezamestnanosti Wifo neočakáva žiadne výraznejšie zníženie. Miera nezamestnanosti dosahuje v niektorých krajinách 10 %, v niektorých dokonca viac ako 20 %. V hospodársky najrozvinutejších krajinách ako Poľsko, Slovensko, ČR a Maďarsko je podľa Wifo badateľný mierny nárast miery nezamestnanosti, na ktorý reagujú národné banky rôzne.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS