ČLÁNOK
KPMG a Andersen rokujú o spojení v oblasti Strednej a východnej Európe
26. marca 2002

Audítorské firmy KPMG a Andersen rokujú o možnostiach spojenia svojich podnikateľských aktivít v strednej Európe. Aj napriek zložitosti prerokúvaných otázok vyjadrili obe strany záujem dosiahnuť dohodu v čo najkratšom čase, aby k spojeniu mohlo dôjsť už k 1. októbru tohto roka. Toto oznámenie je výsledkom rozhovorov vedúcich regionálnych predstaviteľov oboch firiem, ktoré sa uskutočnili 22. marca 2002 v Budapešti.

Akákoľvek transakcia sa bude realizovať formou spojenia príslušných členských firiem, pričom každá z nich bude musieť získať súhlas lokálnych partnerov a regulačných orgánov. Realizácia transakcie je predmetom ďalších rokovaní a včasného uzatvorenia konečných zmlúv. Obidve firmy sa predbežne dohodli na používaní spoločného názvu KPMG, rozhodnutie však prehodnotia na základe výsledkov prieskumu trhu. Účastníci rozhovorov sa dohodli, že spoločným cieľom rokovaní bude dosiahnutie dohody, ktorá umožní udržanie maximálneho počtu zamestnancov a klientov.

„KPMG vždy podporovala samostatnú existenciu firmy Andersen,“ povedal Richard Ebling, riaditeľ KPMG pre strednú a východnú Európu, „avšak vývoj v posledných dňoch jasne ukázal, že je v záujme zamestnancov, klientov a kapitálových trhov ako celku, aby sa Andersen pokúsil o spojenie s niektorou ďalšou z firiem Veľkej päťky.“ Paul Antrobus, riaditeľ firmy Andersen pre strednú Európu povedal: „Rokovania sú pozitívne. Takáto dohoda by umožnila, aby spojená firma využila prednosti každej z uvedených dvoch spoločností, ktoré sa v mnohom dopĺňajú.“

V strednej Európe má Andersen zastúpenie v Českej republike, Slovenskej republike, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a Chorvátsku. KPMG koordinuje svoje podnikateľské aktivity v 16 krajinách strednej a východnej Európy prostredníctvom jednotnej operačnej štruktúry, zastúpenia má v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Estónsku, Maďarsku, Litve, Lotyšsku, Macedónsku, Moldavsku, Poľsku, Rumunsku, Slovenskej republike, Slovinsku a Juhoslávii.

Pobočky audítorskej firmy Andersen na celom svete podnikajú samostatné kroky na riešenie svojej situácie po tom, ako sa americká časť spoločnosti dostala do problémov kvôli netransparentnému auditu v skrachovanom energetickom koncerne Enron. Novozélandský Andersen v piatok informoval, že plánuje zlúčiť svoje prevádzky s konkurenčnou spoločnosťou Ernst & Young, kanadská časť zase rokuje o zlúčení s KPMG. O fúzii s PricewaterhouseCoopers informovali hongkongský a čínsky Andersen už vo štvrtok. Ruská divízia plánuje uzavrieť dohodu s Ernst & Young. Andersen pôvodne rokoval o celosvetovom zlúčení s KPMG, tento proces však skončil neúspechom, pretože jeho pobočky na celom svete uzatvárajú dohody na vlastnú päsť.

Kým Andersen v USA trápia právne problémy, mimoamerické časti skúmajú možnosti a formy svojej budúcej existencie. V snahe uchrániť svoje podnikanie pred právnymi dôsledkami aféry Enron, podporuje časť mimoamerických pobočiek Andersenu dohodu o spojení s KPMG, iné hľadajú riešenia na vlastnú päsť.

„Povedzme, že chceme nájsť najlepšiu alternatívu pre našich ľudí a klientov. O najlepšej alternatíve sa ešte nerozhodlo. Skúmame možnosti fúzie. Deloitte a Ernst & Young odstúpili z rozhovorov na globálnej úrovni. KPMG v danom momente zvažuje fúziu na globálnej úrovni s výnimkou USA. Situácia sa už vykryštalizovala v niektorých pobočkách, resp. niektorých krajinách,“ komentoval situáciu v rozhovore pre agentúru SITA partner spoločnosti Andersen, Santiago Pardo.

Americká divízia audítorskej spoločnosti – Arthur Andersen LLP – bola ako audítor Enronu obvinená z masívneho ničenia dokumentov. „Partneri Andersenu inštruovali svojich zamestnancov, aby zničili dokumentáciu súvisiacu s Enronom a požiadali ich o prácu nadčas, ak by to bolo nevyhnutné na dokončenie deštrukcie,“ uvádza sa v stanovisku amerického ministerstva spravodlivosti. Na otázku agentúry SITA, ako sa cíti pri čítaní novín zaplavených negatívnymi článkami o jeho spoločnosti, S. Pardo odpovedal: „Keď som to prvýkrát počul, bol som smutný. Teraz som nahnevaný. Nevedel som o Enrone, kým sa to neobjavilo v novinách. Myslím si, že je to absolútne neférové. Je to dráma pre celú profesiu. Eliminácia jedného člena veľkej päťky je veľkou chybou, ktorá je na škodu celej podnikateľskej komunity, pretože sa zúži konkurencia.“

Na margo ničenia dokumentov S. Pardo uviedol, že po každom audite, sa dokumenty bežne likvidujú. „Naši ľudia zozbierajú veľa informácií, ktoré sú relevantné k vykonaniu auditu, ale nie sú relevantné ako záznam k auditu. Ešte stále sa nepodarilo dokázať, že by bol zničený nejaký významný dokument alebo dôkaz,“ povedal S. Pardo a dodal: „Ak by sa dokázalo, že je tu nejaká konšpirácia s cieľom zakryť isté skutočnosti, potom by som povedal, že partneri v USA by mali byť potrestaní. Ale len partneri, nie celá firma. No v prvom rade sa musí niečo dokázať. Ak to niekto dokáže, sme pripravení za svoje chyby platiť.“

Arthur Andersen Slovensko, s.r.o. by sa mal v rámci ďalšieho vývoja zariadiť v súlade s globálnou dohodou. „Ak by sa podarilo dosiahnuť takmer globálnu dohodu s KPMG, budeme veľmi radi. Nie je to však jediná alternatíva, ktorú vidíme,“ dodal partner Andersenu.

Na rozdiel od USA má totiž Andersen na Slovensku stále dobrú reputáciu. Odliv klientov na Slovensku v dôsledku aféry Enron spoločnosť nezaznamenala. „Overoval som si situáciu na trhu. Meno Andersen má na Slovensku stále veľký kredit. Ani jeden z našich klientov nás nemá v úmysle opustiť,“ povedal S. Pardo. Kríza nezasahuje aktivity slovenskej pobočky audítorského gigantu aj preto, lebo spoločnosť získala veľkú časť klientov priamo na Slovensku. „Firmy si vyberajú Andersen na Slovensku kvôli kvalite, pričom ich materské spoločnosti v Taliansku či Rakúsku môžu mať úplne iného audítora,“ poznamenal.

Andersen na Slovensku zamestnáva viac ako 100 ľudí, audituje 38 % aktív bankového sektora, polovicu poistného trhu a dvoch z troch distribútorov elektrickej energie – Západoslovenskú i Stredoslovenskú energetiku. Spomedzi bánk preverujú audítori Andersenu účtovníctvo Všeobecnej úverovej banky, Tatra banky, Istrobanky a taktiež najväčšieho slovenského poistného domu Slovenskej poisťovne, a.s.

„Našich zamestnancov klienti vysoko oceňujú, pretože sú pripravení splniť viac ako len očakávania. S takým alebo onakým menom, stále budeme obsluhovať tých istých klientov,“ zdôraznil S. Pardo. Sektor služieb v oblasti daňového poradenstva je podľa neho na Slovensku veľmi ziskový, keď každý rok vzrastie o viac ako 25 %. Partner Andersenu však zároveň vyzdvihol význam nadnárodnej siete: „Náš biznis sa nemôže robiť lokálne. Aby sme mohli klientom poskytovať medzinárodné služby, potrebujeme globálnu sieť a globálne meno.“ Dohoda s KPMG však ešte nie je uzavretá. Podľa odhadov firmy by sa mohla uzavrieť na konci júna. Z procedurálneho hľadiska je však fúzia s kýmkoľvek možná najskôr v septembri až októbri.

Ako zdôraznil S. Pardo, slovenská spoločnosť nezaznamenala žiadne odchody pracovníkov v dôsledku kauzy Enron. Andersen je pritom známy aj svojím aktívnym prístupom k náboru absolventov vysokých škôl. Problémy však v tejto oblasti spoločnosť nepostrehla. „Boli sme veľmi prekvapení, keď na stretnutí so stovkou študentov v rámci Career Pizza nepadli takmer žiadne otázky na Enron a súčasnú situáciu. Študenti sú informovaní, ale vedia, že Enron nie je slovenský problém,“ povedal.

Jedným z dôsledkov súčasnej krízy je, že všetky audítorské firmy budú musieť kvôli podozreniam z konfliktu záujmov odčleniť konzultačný biznis. Deloitte to už verejne oznámil. Ernst & Young predal svoju konzultačnú divíziu firme Cap Gemini. KPMG sa jej zbavilo v USA a na predaj ostatných častí sa pripravuje. „My sme už stratili Accenture. A s tým, čo nazývame ešte consulting, niečo urobíme. Domnievam sa, že v našej profesii dôjde k veľkej zmene. Vrátime sa k našim audítorským počiatkom a nebudeme zrejme robiť sofistikované poradenstvo v oblasti corporate finance alebo IT consulting,“ skonštatoval na záver Santiago Pardo.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS