ČLÁNOK
KOZ nesúhlasí s použitím výnosov z privatizácie
26. júla 2001

Predstavenstvo Konfederácie odborových zväzov (KOZ) vyjadrilo po svojom stredajšom rokovaní nesúhlas s použitím výnosov z privatizácie prirodzených monopolov na iné účely, ako sú rozvojové programy a oživenie hospodárstva. Pri súčasnom stave ekonomiky je podľa KOZ, vzhľadom na neopakovateľnosť príjmov z privatizácie, nemorálne ich použitie na činnosť tretieho sektora, platy asistentov poslancov alebo zvýšenie paušálnych náhrad členov vlády. Informoval o tom prezident KOZ Ivan Saktor.

KOZ vyjadrilo rovnako nesúhlas so žiadosťami politických strán o zvýšenie príspevkov zo štátneho rozpočtu na ich činnosť. V tejto súvislosti Saktor spomenul podozrenia KOZ z presunov rozpočtových prostriedkov na financovanie predvolebnej kampane, odmietol ich však bližšie špecifikovať. Neúnosná je podľa Saktora tiež požiadavka Grémia tretieho sektora na poskytnutie 1,5 mld. Sk zo zdrojov štátneho rozpočtu ako základného kapitálu pre činnosť organizácií charitatívneho a iného zamerania.

Predseda KOZ vyjadril názor, podľa ktorého by sa malo financovanie mimovládnych organizácií riešiť na Slovensku štandardným spôsobom. Tým by mal byť sponzoring, ktorého využitie by mali podprieť vhodné znenie daňových zákonov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS