ČLÁNOK
Kótovanie akcií VSŽ by sa malo obnoviť
19. marca 2001

Od utorka 20. marca by sa malo znovu obnoviť kótovanie akcií VSŽ, a.s. Burzová komora Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) na svojom zasadnutí 16. marca totiž zrušila s účinnosťou od 20. marca 2001 pozastavenie kótovania akcií emitenta VSŽ a preraďuje ich z trhu registrovaných cenných papierov na trh kótovaných cenných papierov. Informoval o tom generálny tajomník BCPB Juraj Lazový.

Burzová komora rozhodla pozastaviť kótovanie akcií VSŽ na svojom zasadnutí 7. mája 1999 do obnovenia schopnosti spoločnosti splácať svoje záväzky. Kótovanie emisií VSŽ bolo pozastavené s účinnosťou od 10. mája 1999. Približne mesiac predtým schválila Burzová komora BCPB aj návrh na pozastavenie kótovania dlhopisov VSŽ, keďže emitent informoval o nevyplácaní výnosov z dlhopisov.

Na piatkovom zasadnutí Burzová komora BCPB ďalej rozhodla s okamžitou účinnosťou o ukončení riadneho členstva spoločnosti Universum Invest House, obchodník s cennými papiermi, a.s. na BCPB na vlastnú žiadosť. Burzová komora schválila s účinnosťou od 20. marca 2001 prijatie Hypotekárnych záložných listov VÚB, a.s. na trh kótovaných cenných papierov, prijatie akcií emitenta Biochem, a.s. na voľný trh, ako aj zrušenie pozastavenia obchodovania s akciami spoločnosti Granum, a.s. na voľnom trhu.

Burzová komora zároveň odvolala z funkcie členky Výboru pre kótovanie a registráciu cenných papierov Máriu Chrenkovú a za nového člena zvolila Martina Vajkunyho, za nového člena Výboru pre členstvo zvolila Petra Kováča a zobrala na vedomie odstúpenie člena Burzovej komory Vladimíra Vrtiaka na vlastnú žiadosť s účinnosťou od 6. apríla 2001.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

3. 10. 2023

USD 1,047 0,006
CZK 24,494 0,034
GBP 0,868 0,001
HUF 386,730 1,870
CAD 1,437 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS