ČLÁNOK
Kotler oceňuje pôsobenie nadnárodných firiem v SR
9. októbra 2002

Podľa amerického profesora marketingu Philipa Kotlera je veľmi dôležité pôsobenie nadnárodných spoločností, ako sú napríklad U.S. Steel a Volkswagen, na slovenskom trhu. Kotler na seminári Iniciatívy marketingu v novej ekonomike, ktorý sa koná v utorok v Bratislave, zdôraznil, že nadnárodné spoločnosti prinášajú na trh pozitíva aj negatíva.

Nadnárodné firmy priniesli Slovensku väčšiu konkurenciu a podnietili domáce firmy zvýšiť kvalitu produktov a služieb, aby nezaznamenali odliv svojich zákazníkov. „Nadnárodné spoločnosti majú dobré školiace systémy zamestnancov, ktorí si neskôr možno založia svoju firmu,“ povedal Kotler. Podľa jeho slov, domáca firma môže úspešne konkurovať veľkej nadnárodnej firme, keďže má výhody, že pozná trh, má vybudované dlhodobé vzťahy a vie rýchlejšie reagovať na zmeny v ekonomike. „Domáca firma sa môže zamerať na špecifické trhy, o ktoré nemá veľká firma záujem,“ dodal Kotler. Podľa neho je veľmi dôležité, aby firma zvážila, či bude ďalej bojovať s konkurenciou, alebo ju akvizuje veľká spoločnosť.

Podľa Kotlera spoločnosti na svete dokážu vyprodukovať o 30 % viac, ako svet potrebuje. Nadprodukcia pritom vyúsťuje do hyperkonkurencie, ktorej výsledkom sú bankroty, fúzie a akvizície. Kotler sa na prednáške o hybných silách novej ekonomiky ďalej zaoberal správaním firmy v prípade spomalenia ekonomiky. Firma by mala v čase ekonomického útlmu prehodnotiť svoju súčasnú pozíciu. „Spoločnosti sa snažia znižovať náklady, avšak nemali by znížiť svoju hodnotu, značku, kvalitu služieb a ďalej plniť svoje sľuby,“ uviedol Kotler. V čase poklesu dopytu zapríčineného oslabením ekonomiky by firma podľa Kotlera mala namiesto znižovania cien sa snažiť pridať hodnotu produktu za tú istú cenu.

Kotler sa na seminári ďalej zaoberal možnosťami zlepšenia efektívnosti marketingu, pozíciou zákazníkov, maloobchodu a distribútorov na trhu, ako aj budovaním dôvery zákazníka, marketingovej stratégie a silnejšej značky.

Profesor Philip Kotler (1931) patrí k najväčším svetovým autoritám v oblasti marketingu. Od začiatku svojej vedeckej kariéry prednáša na J. L. Kellog Graduate School of Management, Northwestern University v Evanstone v americkom štáte Illinois. Vo výskumoch i publikáciách sa venuje najmä rozvoju využitia marketingových princípov v oblastiach trhových analýz, vývoju nových produktov, konkurencie schopných marketingových stratégií, dlhodobého plánovania a informačných systémov. Medzi jeho základné a zároveň najznámejšie diela patrí Marketing Management, zaraďované medzi 50 najvýznamnejších vedeckých diel všetkých čias a je preložené do desiatok jazykov. Kotler prednášal v rôznych častiach sveta, okrem iného aj v Česku, Poľsku, Rakúsku a Maďarsku. Založil spoločnosť Kotler Marketing Group, ktorej klientmi sú gigantické nadnárodné spoločnosti zo sféry telekomunikácií, informačných technológií, finančných služieb a iné. Je poradcom pre marketingovú stratégiu a plánovanie, marketingovú organizáciu a medzinárodný marketing spoločností ako IBM, General Electric, AT&T, Honeywell, Bank of America, Merck, SAS Airlines, Michelin, Motorola či Ford.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS