ČLÁNOK
Kosovská kríza vplýva na trhy východnej Európy
19. apríla 1999

Akcie a meny v krajinách ako Poľsko, Maďarsko, Česká republika a Slovinsko reagovali na konflikt v Kosove zatiaľ iba miernymi „nervóznymi“ výkyvmi, avšak dlhotrvajúci konflikt môže spôsobiť na týchto trhoch väčšie straty, ako sa očakávalo. Najväčšie obavy však vládnu na trhoch krajín, ktoré bezprostredne susedia s Juhosláviou. Príkladom je ekonomicky úspešné Slovinsko, kde sa očakáva priamy vplyv vojny na turistický ruch export. Najväčšie problémy má Slovinsko s exportom do Chorvátska, ktoré je jeho tretím najhlavnejším exportným trhom. Pokles by mal utrpieť aj export do iných krajín bývalej Juhoslávie.
V Slovinsku a iných krajinách daného regiónu sa zahraniční investori držia v ústraní, kým nebude možné lepšie odhadnúť vplyvy kosovskej krízy. Maďarské trhy nie sú na vojnu v Juhoslávii až tak citlivé, pričom po vypuknutí konfliktu takmer nereagovali. V posledných dňoch však boli investori v Budapešti váhavejší. Perspektívy maďarského exportu (predovšetkým pšenice) sú zasiahnuté zablokovaním lodnej dopravy na Dunaji kvôli útokom NATO na kľúčové mosty v Juhoslávii. Forint si však udržal silu vďaka ekonomickým fundamentom Maďarska, a taktiež maďarský akciový trh si udržal určité pozitívne trendy. Od začiatku konfliktu vzrástol index BUX o viac ako 5 %.
Najlikvidnejšia stredoeurópska mena – česká koruna – bola ovplyvňovaná predovšetkým domácim ekonomickým vývojom, súvisiacim s pohybom českých úrokových sadzieb. Vo štvrtok vzrástla koruna voči euro na 37,7 CZK/EUR z úrovne 38 CZK/EUR, pretože ČNB oznámila, že neexistuje dostatok priestoru pre znižovanie úrokových sadzieb. Od začiatku kosovského konfliktu vzrástol hlavný český akciový index o viac ako 10 %. Česká vláda plánuje na tento rok zvýšenie rozpočtového deficitu o 1 mld. Kč na 32 mld. Kč kvôli zvýšeným výdavkom, súvisiacim so získaním členstva v NATO. Prezident Václav Havel uviedol, že ročné výdavky na obranu budú musieť v nasledujúcich 10 rokoch vzrásť päťnásobne zo súčasnej úrovne 1 mld. USD. Poľská ekonomika je kosovskou krízou relatívne nezasiahnutá, a to aj napriek tomu, že krajina sa stala členom NATO. Dôležitým faktorom je geografická vzdialenosť Poľska od Kosova.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS