ČLÁNOK
Košický súd zriadil podateľňu pre veriteľov Horizontu
30. mája 2002

Krajský súd v Košiciach (KS) vyhlásil konkurz na spoločnosť Horizont Slovakia a.s., pretože nebola schopná viac ako 30 dní splácať svoje záväzky po lehote splatnosti. V deň podania správy predbežného správcu konkurznej podstaty dosiahli záväzky Horizontu po lehote splatnosti viac ako 1,34 mld. Sk. Táto suma však nie je definitívna. Súd vyhlásil konkurz potom, ako podrobne preskúmal, že súdu nebola doručená žiadna námietka zaujatosti. Od stredy 29. mája preto začala plynúť 60 dňová lehota na prihlasovanie pohľadávok veriteľov. Podpredseda a hovorca KS v Košiciach Juraj Sopoliga na tlačovej besede tiež potvrdil, že proti vyhláseniu konkurzu sú povolené opravné prostriedky. Ak by sa niekto z oprávnených osôb proti nemu odvolal, bude o tom rozhodovať odvolací súd. 60 dňová lehota na prihlasovanie pohľadávok by však aj počas tohto obdobia plynula.

V súvislosti s očakávaným náporom veriteľov pri prihlasovaní pohľadávok zriadil KS mimoriadnu podateľňu s osobitným vchodom. Podľa účtovnej dokumentácie odhadujú, že pohľadávky si prihlási okolo 47 tis. veriteľov. Súd vyzval veriteľov aby prihlášky posielali poštou a odbremenili súdnu administratívu. Napriek tomu zabezpečili šesť nových počítačov a prijali štyroch ľudí do podateľní aby zvládli nápor veriteľov Horizontu ale aj spoločnosti SaS, na ktorú bol vyhlásený konkurz nedávno. Súd zverejnil aj zoznam náležitostí, ktoré sú potrebné aby bola prihláška na súde uznaná. Ďalšie právne rady občanom KS podávať podľa J. Sopoligu nesmie. Na pôde súdu však už súkromná firma predáva vzorové tlačivá, ktorých formu súd odobril. Kvôli zvýšeným nákladom na administráciu prihlášok pohľadávok avizovalo Ministerstvo spravodlivosti vyčlenenie 11 mil. Sk pre košický KS. Ten zatiaľ tieto prostriedky na účet nedostal.

Konkurz na Horizont Slovakia vyhlásil KS v utorok 28. mája. Správcom konkurznej podstaty sa stal Vladimír Bajtoš. O vyhlásení konkurzu na spoločnosť BMG Invest s.r.o. zatiaľ nebolo rozhodnuté, lebo bola podaná nová námietka zaujatosti proti sudcom KS v Košiciach.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS