ČLÁNOK


,

“ Košický súd eviduje tri návrhy na konkurz BMG, Mojžiš podáva „“pomocnú ruku““
14. februára 2002

Krajský súd (KS) v Košiciach zatiaľ eviduje tri návrhy na vyhlásenie konkurzu na spoločnosť BMG Invest, s.r.o., a dva návrhy týkajúce sa firmy Horizont Slovakia, a.s. KS v súčasnosti vykonáva úkony štandardné pri návrhoch na vyhlásenie konkurzu, ktoré smerujú k rozhodnutiu, či ustanovia predbežného správcu konkurznej podstaty. Ten by zisťoval najmä dlžníkov majetok, preskúmal jeho obchodné knihy, a podľa zistení navrhol súdu prípadné vyhlásenie konkurzu. Agentúru SITA o tom informoval podpredseda košického KS Juraj Sopoliga.

Termíny rozhodnutia o tom, či KS ustanoví predbežného správcu J. Sopoliga zatiaľ nevedel určiť, pretože závisia od procesnej situácie. „Vzhľadom na očakávanú vysokú hodnotu spravovaného majetku a počet možných veriteľov sa však dá predpokladať zdĺhavejší priebeh konkurzu,“ povedal.

Podľa hovorcu podnikateľskej skupiny Horizont Mariána Kardoša na ohrozenie činnosti spoločnosti v neprospech jej klientov v prípade vymenovania predbežného správcu upozornil aj jej doterajší vlastník Vladimír Fruni vo svojej správe poskytnutej pre TASR. Slová o predbežnom správcovi však odzneli v správe, ktorú agentúre poskytol zástupca investora a nie V. Fruni.

V. Fruni sa vo svojej reakcii na vyhlásenie zástupcu investora cíti ako bývalý vlastník a predaj celej skupiny považuje sa uskutočnený a právoplatný. „To, kto je v súčasnosti majiteľom skupiny, skúmajú právnici,“ povedal M. Kardoš. Hovorca Horizontu pritom nevedel informovať o tom, či údajný investor podpísal kúpnopredajnú zmluvu s bývalými vlastníkmi. „Podľa mojich informácií investor uzavrel zmluvu o budúcej zmluve a na základe auditu sa malo určiť presné znenie samotnej kúpnej zmluvy,“ povedal.

V. Fruni vo svojej reakcii súčasne vyzval štátne orgány, aby svojou činnosťou neblokovali riadny chod skupiny, pričom ich postup považuje za neštandardný. „V náznakoch obsahuje aj prvky politickej objednávky,“ konštatuje.

Pobočky BMG Investu a Horizontu sú zatvorené od 4. februára. Dôvodom uzavretia mal byť výkon auditu zahraničným investorom, ktorý odkúpil obe spoločnosti. Polícia, ktorá začala prehľadávať priestory spoločnosti, však údajne žiadnych audítorov nenašla. Investor, ktorý je doteraz neznámy, 12. februára odstúpil od zámeru odkúpiť obe spoločnosti.

BMG Invest je dcérskou spoločnosťou Horizontu. Podľa odhadov Asociácie správcovských spoločností od občanov získala približne 4,5 mld. Sk. Celá skupina Horizont vykázala iba v rokoch 1998 až 2000 kumulovanú stratu 1,5 mld. Sk, z toho len v samotnom roku 2000 to bolo 900 mil. Sk.

Daňová správa nie je oprávnená kontrolovať správnosť podnikania a riešiť jeho trestnoprávnu rovinu, len otázku správnosti určenia a zaplatenia dane, preto nenesie zodpovednosť za situáciu okolo spoločností BMG Invest a Horizont Slovakia. Uvádza sa vo vyhlásení Daňového riaditeľstva SR (DR), ktoré v stredu zverejnil jeho tlačový tajomník Miroslav Veselovský.

V dokumente sa konštatuje, že daňové orgány riešia vzťahy subjektov k štátnemu rozpočtu. Otázky nedovolenej činnosti, jej dokazovania a trestnoprávnej zodpovednosti sú v právomoci orgánov činných v trestnom konaní.

„Daňové úrady (DÚ) reagovali daňovými kontrolami, informovali ministerstvo financií (MF) a poukazovali na riziko prania špinavých peňazí, neexistenciu záruk pre klientov a nepodchytenosť finančných tokov NBS,“ uvádza sa vo vyhlásení. Podľa neho v septembri 1998 vtedajšie Ústredné daňové riaditeľstvo žiadalo MF o stanovisko k otázke vysporiadania dane z príjmov fyzických osôb pri neoprávnene zrazenej dane z úrokov poskytovaných nebankovými subjektmi. V júni 2000 opäť DR žiadalo MF SR o usmernenie z hľadiska výkonu správy a kontroly nebankových subjektov s tým, že môže ísť o podnikanie s charakterom pyramídovej hry. Daňová správa od roku 1997 do augusta 2001 viackrát kontrolovala BMG Invest a Horizont Slovakia, ale ukončené kontroly boli bez nálezu. V súčasnosti ešte v obidvoch prebiehajú kontroly na DPH.

Tvrdenia, že DÚ nesú za súčasnú situáciu v BMG Invest a Horizont Slovakia zodpovednosť, pretože päť rokov nekonali, sú neznalé veci, problematiky a činnosti daňovej správy a hrubo osočujú prácu zamestnancov daňovej správy,“ konštatuje sa vo vyhlásení DR.

Materiál obsahujúci podozrenia na nelegálne praktiky v podnikaní nebankových subjektov, ktorý Ministerstvo financií SR pod vedením bývalej ministerky Brigity Schmögnerovej doručilo na Generálnu prokuratúru SR (GR) ešte v júli minulého roka, neobsahoval jednoznačné dôkazy. Pre novinárov to uviedol generálny prokurátor Milan Hanzel. „Tento materiál sme okamžite postúpili finančnej polícii. Boli v ňom vyslovené určité podozrenia, čo však pre orgány činné v trestnom konaní nestačí,“ povedal Hanzel.

Podľa neho dôkazom, ktorý prinútil GR konať, bol až fakt, že niektoré z týchto subjektov nemali v predmete činnosti povolenia na takúto činnosť. „Ale aj napriek tomu ma až tento týždeň osobne navštívil jeden z postihnutých, ktorý takýmto spôsobom prišiel o 2,3 mil. Sk,“ povedal Hanzel.

Generálny prokurátor potvrdil, že má k dispozícii dokumenty dokazujúce, že o problémoch súvisiacich s činnosťou nebankových subjektov sa hovorilo už v roku 1996. Odmietol akékoľvek špekulácie, ktoré hovoria o prípadných tlakoch vysokých štátnych funkcionárov na GR, aby proces vyšetrovania činnosti nebankových subjektov zdržiavala. „Neprichádza do úvahy, aby sa niečo zdržiavalo, všetko je spustené,“ uzavrel Hanzel.

V komerčnom servise agentúry SITA uverejnili výzvu banskobystrickej a.s. Drukos adresovanú klientom BMG Invest a Horizont a občanom SR. Vo výzve sa o.i. hovorí: „… vzhľadom na to, že ste sa mnohí na nás obrátili s prosbou o pomoc, rozhodli sme sa vám podať pomocnú ruku. Na rozdiel od niektorých tzv. zástupcov ľudu si nemyslíme, že ste stádo nerozmýšľajúcich, ktoré si svojimi neuváženými krokmi spôsobilo škody a na ktorých sa treba vykašľať. Myslíme si, že vaše problémy spôsobil predovšetkým zlý systém, ktorý nezabezpečuje financovanie podnikov SR, ale naopak ich likviduje. Sme hlboko presvedčení a máme to podložené aj číslami, že vaše „stratené“ peniaze sa dajú zachrániť, bez toho, že by to štát stálo niečo iné okrem politickej vôle zodpovedných. Štát ste vy a orgány štátu nie sú nič menej a nič viac, ako cez voľby vami objednaná služba, ktorá na to už asi dávno zabudla.

Preto sme sa rozhodli, že spolu s vami, vo vašom záujme a v záujme všetkých občanov Slovenska, znovu naučíme štátne orgány, čo je to služba občanom, čo je to skutočná ochrana občianskych práv a záujmov a tak vám pomôžeme získať späť VAŠE peniaze a v neposlednom rade pomôžeme zastaviť rozklad Slovenska. Túto pomocnú ruku vám podávame napriek tomu, že sme si vedomí silných tlakov, ohovárania a osočovania, ktoré na nás budú zjavne vyvíjať niektoré politické i nepolitické subjekty.“


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS