ČLÁNOK
Košice dostali na dlhodobé korunové záväzky rating C+
26. apríla 2002

Slovenská ratingová agentúra (SRA) udelila mestu Košice dlhodobý rating pre korunové transakcie C s pozitívnym výhľadom. Na dlhodobé devízové záväzky získali Košice hodnotenie C-. V oblasti krátkodobých záväzkov je mesto podľa SRA dočasne neschopné splácať svoje dlhy. Na tlačovej besede o tom informoval riaditeľ SRA Rudolf Autner.

Mesto sa podľa primátora Zdenka Trebuľu rozhodlo požiadať o rating pretože ho požadujú viacerí partneri, s ktorými rokujú o angažovaní sa v reštrukturalizácii finančnej situácie mesta. R. Autner ocenil odvahu vedenia mesta, požiadať o rating aj v období zlej finančnej situácii. Uviedol tiež, že všeobecný názor na hospodársku situáciu mesta Košice je horší ako skutočnosť.

Košice sa podľa neho dostávajú z pásma D hodnoteného ako dlhodobá neschopnosť splácať svoje záväzky. Mesto podľa SRA začalo realizovať štrukturálne zmeny smerujúce k reštrukturalizácii dlhov a mení aj vnútorné systémy riadenia mesta. Ak Košice zotrvajú v nastúpenom trende, ich rating by sa mal postupne zlepšovať. Hlavné rezervy vidí R. Autner v nedostatočnej optimalizácii vnútorných riadiacich procesov, v potrebe zmeniť finančné riadenie mesta, v zavedení novej koncepcie správy majetkových účastí v komunálnych podnikoch a v razantnejšom presadzovaní všetkých opatrení.

Rating mesta bude platiť jeden rok. SRA bude každý štvrťrok posudzovať, či nedošlo k zásadným zmenám, ktoré by viedli k zmene udeleného ratingu. Takouto zmenou by mohla byť aj obmena vedenia po komunálnych voľbách v decembri. R. Autner však neočakáva, že by sa novozvolené vedenie magistrátu zásadne odklonilo od začatých opatrení.

SRA okrem Košíc udelila rating ďalším štyrom mestám v SR. Najlepšie dopadla Trnava, ktorá má v súčasnosti hodnotenie A-, Prešov má hodnotenie BBB+ a Humenné a Liptovský Mikuláš získali BBB. V týchto prípadoch ide o dlhodobé ratingové hodnotenie miest pre korunové transakcie. V blízkej budúcnosti by malo byť ukončené aj hodnotenie Ružomberka a Levíc. Košice si podľa primátora Zdenka Trebuľu zvolili SRA vďaka cene, odporučeniam kolegov primátorov z iných miest ako aj pre záruky kontinuity ratingového procesu a preto, že ide o slovenský subjekt. Mesto Košice za hodnotenie zaplatí slovenskej ratingovej agentúre 50 tis. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS