ČLÁNOK
Košice budú musieť prijať podmienky PKB pri oddlžovaní
7. septembra 2001

Košické mestské zastupiteľstvo (MZ) vzalo na svojom rokovaní na vedomie návrh postupu reštrukturalizácie dlhu mesta v spolupráci s Prvou komunálnou bankou, a.s., Žilina (PKB). Hlavný akcionár PKB, ktorým je francúzska spoločnosť Dexia, odsúhlasil rámcový úverový kontingent 1,7 mld. Sk. Z toho 1,2 mld. Sk je plánovaný úver na 15 rokov a 0,5 mld. Sk dvojročný úver ako krátkodobá finančná výpomoc na zabezpečenie predaja majetku mesta bez časového tlaku, ktorý by znížil jeho trhovú hodnotu. Minimálna úroková miera je stanovená ako trojmesačný Bribor plus 3%, čo predstavuje približne 11-precentnú ročnú úrokovú mieru.

Podmienkou PKB na poskytnutie týchto úverov je ochota mesta spolupracovať s bankou pri racionalizácii hospodárenia mesta, zveriť rokovania o reštrukturalizácii dlhov mesta voči iným subjektom do rúk PKB, ako aj podmienka znížiť celkový dlh mesta o 1 mld. Sk prevodom časti mestských lesov do správy štátu. Časť opozičných poslancov označila podmienky PKB za neprimerane tvrdé a obmedzujúce rozhodovacie právomoci samosprávnych orgánov mesta. Vedenie mesta aj predstavitelia PKB však poukazujú na reálnu hrozbu exekúcii voči mestu, ak sa nepodarí reštrukturalizovať celkový dlh mesta 2,12 mld. Sk. Koncom roka budú splatné záväzky mesta za približne 1 mld. Sk. To podľa vedenia PKB znamená, že Košice splnia technické podmienky na vyhlásenie tzv. cross default.

MZ vo svojom uznesení tiež vyjadrilo zámer zvolať mimoriadne MZ, ktoré bude schvaľovať detailné podmienky reštrukturalizačného projektu PKB. Jeho termín bude závisieť od podpisu memoranda medzi vládou SR a Košicami o prevode lesov a ďalších majetkových vysporiadaní mesta so štátom. Memorandum by malo byť do vlády predložené v polovici septembra tohto roka. Námestník primátora Košíc Boris Farkašovský pre agentúru SITA uviedol, že ak pomoc štátu pri oddlžení mesta formou prevodu mestských lesov neprejde, mesto bude musieť dlh znížiť predajom iného majetku v podobnej výške.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 7. 2024

USD 1,086 0,003
CZK 25,362 0,131
GBP 0,841 0,001
HUF 390,430 0,700
CAD 1,494 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS