ČLÁNOK
Korupcia je nástrojom konkurencného boja
4. mája 2003

Takmer polovica medzinárodných firiem bolo nútených v posledných piatich rokoch odrieknut investovat v iných krajinách, pretože konkurenti ich porazili pomocou úplatkov.

K tomuto záveru prišli výskumníci z konzultacnej firmy Control Risk Group. Zostavovatelia správy s titulom „Tvárou v tvár voci korupcii“ pocas piatich rokov študovali korupciu ako nástroj konkurencného boja. Kvôli tomu uskutocnili výskum medzi 250 spolocnostami v USA, Velkej Británii, Holandska, Singapúre Nemecka a Hong Kongu, ktoré aktívne operujú na medzinárodných trhoch.

Control Risk Group – je britskou konzultacnou spolocnostou, ktorá sa špecializuje na otázkach bezpecnosti podnikania. Spolocnost má 5 300 klientov, z ktorých je 86 súcastou rebrícka Fortune 100.

Podla údajov výskumu najcitlivejšie sú britské spolocnosti, spomedzi ktorých 48 % potvrdilo, že sa nestýka s úplatkármi a kvôli nim odmietli investovat. V USA je 42 % poriadkumilovných firiem, V Nemecku 40 %, v Holandsku 38 % a v Hong Kongu a Singapúre po 26 %.

Podla respondentov sa korupcii najviac poddáva ropný a plynárenský priemysel, stavebné projekty financované z verejných, alebo komunálnych rozpoctov. Inác povedané, firmy tažiace ropu a plyn musia najcastejšie (52%) prijímat rozhodnutie o tom, ci dat úplatok, alebo sa prestat zaujímat o potenciálne výhodné kontrakty. Prícinou toho je podla názoru expertov Control Risk to, že velká cast nových nálezísk ropy a plynu sa nachádza v rozvojových krajinách s tažkou korupcnou atmosférou.

Viac ako 40 % opýtaných spolocností vyhlásilo, že kvôli necestnej hre konkurencie, prišlo o štátne zakázky. Celkom korupcia prekazila za posledných pät rokov štátne zákazky 55,8 % opýtaným. V sektore telekomunikácií je situácia o nieco lepšia. Len 27,3 % opýtaných firiem nedokázalo prekonat svoju konkurenciu, o ktorej si myslia, že dávala úplatky. Je pravdepodobné, že konkurencia v tejto oblasti je velmi velká, firma musia preto súperit viac medzi sebou ako s úradníkmi.

Údaje z výskumu Transparency Insternational, ktorý sa uskutocnil v tomto roku, dokazujú, že „konkurencná výhodu“ pred spolocnostami, ktoré sú citlivé na úplatkárstvo, majú ruské, talianske, juhokórejské a talianske korporácie. Kvôli tomu, aby mali lepšie investicné podmienky v zahranicí, sú skôr ochotné dávat úplatky.

Podniktelia tých krajín, ktoré sú z hladiska ratingu úplatkárstva vo vyššej, cistejšej casti tabulky, väcšinou rozdávajú úplatky v zahranicí. Najžiarovejšími príkladmi sú Japonsko a USA. Hoci sú v oboch krajinách prijaté zákony, ktoré zakazujú dávat úplatky, americké a japonské korporácie sú schopné podplácat úradníkov iných krajín.

Vo výskume vnímania korupcie Transparency International USA a Japonsko získali 5,3 bodu v 10 stupnovej škále, v ktorej 10 bodov zodpovedá najvyššiemu stupnu korupcnej cistoty. Je to horšie ako výsledky korporácií z Francúzska, Španielska, Singapúru a Velkej Británie.

Najnižší stupna korupcnej nálady ukázali firmy z Austrálie, Švédska, Švajciarska, Rakúska, Kanady, Holandska a Belgicka.

Na akej úrovni manažmentu je korupcia najpravdepodobnejšia v %

Top manažment – 47,2

Regionálni manažéri – 41,2 %

Manažéri strednej úrovne – 25, 6 %

Manažéri nižšej úrovne – 9,2 %

Neviem – 7,2 %

Najskorupmovanejšie sektory národného hospodárstva

Ropný, plynárenský a tažobný priemysel – 52 %

Štátne zákazky pre stavebníctve – 44 %

Maloobchod – 42 %

Banky a financie – 39 %

Energetika – 37 %

Farmácia – 36 %

Obrana – 30 %

Telekomunikácie – 23 %

Pramen: Control Risk Group


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS