ČLÁNOK
Korunu v stredu oslabilo vyberanie ziskov
17. mája 2001

Neistota na trhu vyplýva hlavne z politického vývoja a ohlasovanej rekonštrukcii vlády, ktorú chcú niektoré strany vládnej koalície využiť na zmeny na postoch ministra financií a podpredsedu vlády pre ekonomiku. Kurzu nepomohli ani správy o tom, že vláda rozhodla predať 49% podiel v Transpetrole ako jeden balík v medzinárodnom tendri a stuhnúť by to chcela do konca roka. Na konci dňa sa kotácie nachádzali na 43,23 Sk za euro.

Voči doláru koruna končila na 48,95 k za dolár a voči českej korune na 1,255 Sk za jednu českú korunu.

prvú tohtoročnú emisiu štátnych pokladničných poukážok prejavili komerčné banky veľký záujem, keď ich dopyt dosiahol až 10,685 mld. Sk. Ministerstvo financií SR však akceptovalo len 1,685 mld. Sk pri priemernom výnose 7,733 % p.a. Minimálny výnos bol 7,65 % p.a. a maximálny 7,74 % p.a. Podľa dílera Tatra banky Miloslava Paracku neuspokojené banky pravdepodobne požadovali vyšší výnos, ktorý bol pre ministerstvo neprijateľný.

Vysoký dopyt v aukcii ŠPP je podľa dílera povzbudzujúci a svedčí o tom, že subjekty, ktoré majú voľné prostriedky, nie sú zaťažené reštrukturalizačnými dlhopismi. „V aukcii ŠPP sa tak banky mohli zúčastniť vo výraznejšej miere,“ skonštatoval. Vzhľadom na nízky akceptovaný objem Paracka predpokladá, že štát doteraz prostredníctvom aukcií štátnych dlhopisov získal potrebný objem zdrojov a nie je nútený akceptovať ŠPP pri vyššom výnose. Neexistuje preto podľa neho hrozba, že by mala štátna pokladnica zostať prázdna. „Emisiami ŠPP spolu s obnovením štátneho dlhu by mal štát bez problémov vykryť dlhovú službu,“ dodal díler.

Bankový sektor vstupoval do obchodovania v dennom nadstave 1,7 mld. Sk. Počas dňa sa na trh vrátilo 20 mld. Sk zo splatného dvojtýždňového sterilizačného repotendra, z trhu pritom odišlo 22,7 mld. Sk z aktuálneho repotendra. Banky tak na účtoch povinných minimálnych rezerv deponovali 31,088 mld. Sk, čo predstavuje kumulatívne plnenie na 100,71 %. Podľa Paracku bankám na 100-percentné splnenie svojej povinnosti do konca periódy stačí držať na účtoch 30,8 mld. Sk. „Na dennej báze sú tak banky v nadstave 200 mil. Sk.“ doplnil díler.

Nasledujúci deň sa uskutoční aukcia pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska, ktorú centrálna banka vypísala v stredu. Sektor opustí 2,09 mld. Sk z emitovaných ročných štátnych bondov a 1,685 mld. Sk z emitovaných ŠPP. Podľa Paracku sa tak banky prechodne dostanú do podstavu 3 mld. Sk. Sektor by mala doplniť splatná emisia pokladničných poukážok NBS v objeme 19 mld. Sk. Jednodňové zdroje by sa však podľa dílera aj vo štvrtok mali udržať na 7,5 / 7,8 % p.a. a ostatné úložky by svoje kotácie nemali zmeniť.

V stredu bola úroková krivka vzácne vyrovnaná a všetky depozitá sa pohybovali na 7,5 / 7,6 % p.a.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 9. 2020

USD 1,171 0,001
CZK 27,233 0,085
GBP 0,912 0,003
HUF 365,530 0,170
CAD 1,568 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS