ČLÁNOK
Korunový fond VÚBAM vlani so ziskom 8,018 mil. Sk
30. apríla 2002

Korunový otvorený podielový fond správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management (VÚBAM) ukončil minuloročné hospodárenie so ziskom 8,018 mil. Sk. V porovnaní s rokom 2000, kedy zisk tohto fondu dosiahol 1,715 mil. Sk je to výrazný nárast. Dlhopisy a hypotekárne záložné listy tvorili 91,7 % majetku podielového fondu. Najväčší podiel na portfóliu mali bankové dlhopisy s 42,76 %. Podiel podnikových dlhopisov bol na úrovni 29,07 %. Čistá hodnota podielu v Korunovom fonde VÚBAM bola ku koncu minulého roku 1,0845. Vyplýva to z údajov, ktoré spoločnosť zverejnila v pondelok.

Dolárový fond spoločnosti VÚBAM dosiahol vlani zisk na úrovni 4,93 mil. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy strata podielového fondu bol na úrovni -1,616 mil. Sk to predstavuje nárast hospodárskeho výsledku o viac ako 6,5 mil. Sk. Podiel štátnych dlhopisov predstavoval 45,33 %. Bankové dlhopisy tvorili 22,88 %, korporatívne dlhopisy 12,85 % a termínované vklady 12,59 % na majetku podielového fondu. Čistá hodnota podielu bola na úrovni 1,0498.

Zisk Eurofondu spoločnosti VÚBAM vzrástol z 913 tis. Sk v roku 2000 na 2,542 mil. Sk v minulom roku. Podobne ako u dolárovom fonde najväčší podiel na portfóliu mali dlhopisy. Štátne dlhopisy tvorili 47,79 % majetku fondu a 24,79 % tvorili korporatívne dlhopisy.

Hospodársky výsledok Peňažného korunového fondu VÚBAM bol k 31. decembru minulého roka na úrovni 31 tis. Sk. V portfóliu sú zastúpené výlučne termínované vklady. Naopak stratu zaznamenal Vyvážený rastový fond na úrovni záporných 111 tis. Sk. V tomto portfóliu sú v prevažnej miere zastúpené termínované vklady. Fond Svetových akcií vykázal vlani stratu na úrovni 50 tis. Sk. Akcie boli v portfóliu tohto fondu zastúpené 9,06-percentami. Podiel termínovaných vkladov bol na úrovni 80,94 %.

Spoločnosť VÚB Asset Management vznikla v novembri 1999. Licenciu na podnikanie s podielovými listami dostala od Ministerstva financií SR koncom marca 2000 a v auguste bola zapísaná do Obchodného registra. Je dcérskou spoločnosťou Všeobecnej úverovej banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS