ČLÁNOK
Korunou hýbali hlavne nálady a očakávania z politického vývoja
18. februára 2002

Stále je však prítomná neistota vyplývajúca z návrhov zmeny privatizácie SPP, ktorá sa dá dosiahnúť iba pádom vlády, čo by znamenalo de facto zastavenie privatizácie.

Česká koruna počas uplynulého týždňa znova zintenzívnila svoje tendencie posilňovať a oproti priemernému januárovému kurzu 31,90 Kč za euro sa ku koncu minulého týždňa dostala až k 31,60 Kč za euro. Volatilita kurzu, vyvolaná hlavne úsilím ČNB a aj vlády na oslabenie kurzu, ustupuje do pozadia a trh sa znova vracia k intenzívnym nákupom českej koruny, ktorá je považovaná za najlikvidnejšiu menu spomedzi mien európskych transformujúcich sa ekonomík – tzv. „Rocky“ východu. Špekulácie o udržateľnosti dohody ČNB a vlády o presunutí privatizačných príjmov mimo trh a ich sterilizovaní v ČNB vzhľadom k vysokým potrebám vlády (ČNB už niekoľkokrát vyzvala vládu k obozretnejšej fiškálnej politike) tiež uvoľňujú priestor pre ďalšie posilňovanie koruny.

Predpokladaný vývoj

Predpokladáme, že vzhľadom k minulotýždňovému vývoju postojov strán vládnej koalície a hlasovaní vlády o zmenách v privatizácii SPP navrhnutých SĎL, pri kurze koruny sa neprejaví panika vyplývajúca s možnej zmeny privatizácie SPP (ktorá by sa dala dosiahnúť, podľa politických komentárov, len pádom vlády, čo by znamenalo zastavenie privatizácie SPP). Až do definitívneho vyprchania obáv očakávame pohyb kurzu v okolí 42,20 Sk za euro s postupným zvyšovaním potenciálu k posilneniu cez 42,00 Sk za euro s blížiacim sa ukončením procesu výberu investora a podpisu zmlúv.

Na peňažnom trhu sa v piatok prehĺbil podstav likvidity. Do sektora prišlo 2,35 mld. Sk zo splatných pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska (NBS). „Očakával som ešte prílev prostriedkov zo splatných štátnych pokladničných poukážok, ktoré prídu asi až v pondelok,“ povedal díler Tatra banky Erich Pápai. Likvidita sa znížila odchodom prostriedkov zo štvrtkovej aukcie pokladničných poukážok v objeme 4 mld. Sk.

Banky držali v piatok na clearingových účtoch v centrálnej banke 22,6 mld. Sk mld. Sk, čo predstavuje plnenie povinných minimálnych rezerv na kumulatívnej báze na 98,96 % p.a. „Na dennej báze to predstavuje podstav likvidity na úrovni 4,8 mld. Sk,“ dodal díler.

V pondelok Ministerstvo financií SR uskutoční aukciu štátnych dlhopisov s ročnou splatnosťou. Maximálny kupónový výnos stanovilo ministerstvo na úrovni 7,6 % p.a. Podľa Ericha Pápaiho je to pomerne nízky kupón a vzhľadom na značný podstav v sektore neočakáva veľký záujem o bondy zo strany domácich bánk. Rezort plánuje umiestniť dlhopisy v objeme 3 mld. Sk. V pravidelnom repotendri NBS podľa dílera centrálna banka neobnoví celý splatný objem 35 mld. Sk, a tak zvýši likviditu na peňažnom trhu.

Ceny najkratších peňazí sa v piatok v dôsledku nedostatku likvidity zostali nad úrovňou ôsmich percent. Overnighty, tom/nexty aj spot/nexty zatvárali na rovnakej cene 8,2 / 8,4 % p.a. Úložky s týždňovou maturitou sa obchodovali na úrovni 7,7 / 7,8 % p.a. a dvojtýždňové zdroje na 7,6 / 7,7 % p.a. Mesačné a dvojmesačné fondy kótovali bankové domy pri 7,55 / 7,65 % p.a. Väčšie objemy prostriedkov sa okrem jednodňových depozít zobchodovali s trojmesačnými a polročnými úložkami, pričom ich cena bola na úrovni 7,6 / 7,7 % p.a. Peniaze s dlhšou splatnosťou do jedného roka sa kótovali pri cene 7,55 / 7,65 % p.a.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS