ČLÁNOK
Korune pomáha zlepšený sentiment po zvýšení ratingu a záväzok USA rozširovať NATO
12. novembra 2001

Zlepšený sentiment na domácom devízovom trhu po zvýšení ratingu, dobrá nálada na devízových trhoch ostatných krajín V4 a hlavne prijatý zákon v americkom parlamentne o rozširovaní NATO na jej pražskom summite na jeseň 2002 podporili nákupy korún do takej miery, že koruna koncom minulého týždňa posilnila cez 43,00 Sk za euro na záverečných 42,88 Sk za euro pričom nakupovali hlavne zahraniční investori, ku ktorým sa pridávali aj domáci.

Predpokladáme, že terajším posilnením sa korune vyčerpal potenciál pre ďalšie dramatickejšie posilňovanie. Naviac, s blížiacim sa koncom roka bude, ako jeden z vplyvov, silnieť vplyv sezónny, v ktorej zahraniční investori opúšťajú emerging trhy a koruna by tak mala oslabovať. Zmierniť, alebo zvrátiť, tento sezónny jav by mohli iba výrazne dobré správy o privatizácií SPP alebo výrazne dobré správy z koncoročných hodnotiacich posudkov kandidátskych krajín od Európskej únie spolu s vytýčením harmonogramov rozširovania únie.

V piatok zaznamenal bankový sektor prílev takmer 3 mld. Sk, ktoré podľa dílera VÚB Rastislava Habána predstavovali prostriedky Fondu ochrany vkladov určené na výplatu náhrad vkladov klientom Devín banky. Komerčné banky tak držali na účtoch povinných minimálnych rezerv 30,95 mld. Sk, čo kumulatívne predstavuje 101,56 %.

„Na prílev likvidity okamžite reagovali ceny najkratších úložiek, ktoré klesli z 8,2 % p.a. na 7,5 % p.a.,“ povedal díler. Aktivita v obchodovaní na dlhšej strane úrokovej krivky bola podľa neho minimálna. S dlhšími zdrojmi totiž väčšinou obchodujú nerezidenti, podľa Habána je však v pondelok na americkom trhu sviatok. Ceny ostatných úložiek tak zostali na 7,5 / 7,7 % p.a.

Budúci týždeň sa na trhu uskutoční aukcia štátnych pokladničných poukážok. Ministerstvo ani v tejto aukcii nezmenilo svoj plán a chcelo by získať 2,5 mld. Sk na krytie deficitu štátnej pokladnice. Podľa Habána by sa výsledky aukcie nemali odlišovať od aukcií v posledných týždňoch a rezort by mal získať zhruba 2 mld. Sk pri výnose do 7,8 % p.a.

V utorok Národná banka Slovenska zrealizuje dvojtýždňový sterilizačný repotender. Podľa Habána je na trhu vyrovnaný stav likvidity, a tak by centrálna banka mala akceptovať objem, ktorý sa rovná úrovni maturujúceho repotendra 19,05 mld. Sk. Budúci týždeň sa žiadny iný cash flow neočakáva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS