ČLÁNOK
Koruna zostáva stále neistá
11. júla 2001

Slovenská koruna aj počas utorkového obchodovania pôsobila neisto a bez smeru. Záverečné kotácie sa pohybovali pri úrovni 42,50 Sk za euro pričom počas dňa bola koruna až na 42,62 Sk za euro. Možnou vzpruhou môže byť pre korunu, okrem prílevu investícií do ekonomiky, aj posledný vývoj českej koruny, ktorá už získala späť svoje stratené pozície zo záveru minulého týždňa. Podobne sa vyvíjajú aj ostatné meny strednej Európy.

Rizikom pre slovenskú korunu ostáva politický vývoj. Možné vystúpenie SMK z koalície by pravdepodobne spôsobilo väčší rozruch aj v zahraničí a odpad tohto kroku na korunu je neistý. Ekonomické dáta naopak hovoria v prospech koruny, kedy zväčšujúci sa deficit v zahraničnom obchode je plne prefinancovaný PZI a základná bilancia je v pluse. Inflácie síce dosiahla tohtoročné maximum, na jej rast však vplývali hlavne ceny potravín, na ktoré nemá menová politika dosah. Sezónou by malo prísť aj k zmierneniu tempa ich rastu.

Obchodovanie na peňažnom trhu by sa malo v stredu sústrediť len na úložky s krátkou valutou, ich ceny by však podľa dílera HypoVereinsbank Jána Rievaja nemali zaznamenať výraznejšiu zmenu. Banky si tak budú len vyrovnávať svoju likviditu.
Komerčné banky v utorok deponovali na účtoch povinných minimálnych rezerv 33,451 mld. Sk, čo kumulatívne predstavuje 102,77 %. Likvidita sektora sa počas dňa mierne upraví, keď z trhu odídu 3 mld. Sk z emitovaných štátnych dlhopisov s 10-ročnou lehotou splatnosti a 1,5 mld. Sk z vydaných štátnych pokladničných poukážok. Likviditu sektora obohatí aj prílev 17,65 mld. Sk zo splatného dvojtýždňového sterilizačného repotendra. Tento repotender však vystrieda aktuálny v objeme 17 mld. Sk.
V utorok sa uskutočnila už tradičná aukcia štátnych pokladničných poukážok a dvojtýždňový sterilizačný repotender. Ministerstvo financií SR sa prostredníctvom poukážok s deväťmesačnou splatnosťou snažilo získať 2 mld. Sk. Z celkového dopytu 3,5 mld. Sk však akceptovalo len 1,5 mld. Sk pri maximálnom výnose 7,79 % p.a. Minimálny výnos bol na 7,75 % p.a. a priemerný 7,763 % p.a. V dvojtýždňovom sterilizačnom repotendri prejavili komerčné banky záujem o sterilizáciu 20,35 mld. Sk, Národná banka Slovenska z toho akceptovala 17 mld. Sk. Minimálny výnos bol na 7,73 % p.a., priemerný 7,74 % p.a. a maximálny 7,75 % p.a.
Overnighty a tom/nexty sa kótovali na 7,5 / 7,7 % p.a., spot/nexty až dvojtýždňové zdroje boli na 7,5 / 7,65 % p.a. Mesačné až trojmesačné fondy boli na 7,5 / 7,7 % p.a., polročné na 7,6 / 7,7 % p.a., deväťmesačné a ročné na 7,6 / 7,8 % p.a.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS