ČLÁNOK
Koruna stále testuje 43,50 SK za euro
6. apríla 2001

Smerom k 43,5 SK za euro korunu tlačil najmä dopyt domácich bánk. Naše očakávania priemerného kurzu na apríl sa pohybujú do 43,30 SK za euro.

Voči doláru koruna končila na 48,41 SK za dolár (bid) a voči českej korune na 1,255 SK za jednu českú korunu.

Bankový sektor zostal v podstave likvidity aj po tom, čo do sektora prišlo takmer 0,9 mld. Sk z výplat kupónov päťročných štátnych dlhopisov. Trh zaznamenal tiež prílev 1,3 mld. Sk z maturujúcich štátnych pokladničných poukážok. Tie však zredukoval odchod 1,5 mld. Sk z emitovaných štátnych dlhopisov. „Ak Národná banka Slovenska nezmení svoju politiku udržovania podstavu v sektore, úrokové sadzby na trhu zostanú naďalej blízko 8 % p.a.,“ povedal díler VÚB Rastislav Habán. Ako zároveň dodal, k poklesu cien na medzibankovom trhu môže dôjsť v prípade, že sa banky rozhodnú vstupovať do sterilizačných repotendrov s menším objemom zdrojov a viac si ponechajú v disponibilnej zásobe.

Z dôvodu spomínaných finančných tokov mierne stúplo kumulatívne plnenie povinných minimálnych rezerv na 89,63 %. Komerčné banky deponovali v Bankovom zúčtovacom centre Slovenska 28,361 mld. Sk. „Na dennej báze sa však stále nachádzajú v kumulatívnom podstave 1,6 mld. Sk,“ skonštatoval Habán. Banky nedržia prostriedky ani v predpísanom stave, ktorý je na apríl vo výške 29,942 mld. Sk.

Slovenské úrokové sadzby dlhých zdrojov na peňažnom trhu už podľa Habána dosiahli svoje dno a neexistuje priestor na ich pokles. Ceny dlhších depozít v poslednej dobe naopak vzrástli, čo Habán spája so záujmom nerezidentov o tieto prostriedky za účelom doplnenia prostriedkov potrebných na investície do slovenských štátnych cenných papierov. „Zahraničné banky si najprv dopĺňali potrebné zdroje prostredníctvom tom/nextov, neskôr presunuli svoj dopyt na fondy s mesačnou a dvojmesačnou valutou,“ dodal Habán.

Ministerstvo financií SR vyhlásilo aukciu trojročných štátnych dlhopisov na štvrtú tranžu emisie č. 147. V aukcii bude mať záujem získať 2 mld. Sk pri kupónovom výnose 7,8 % p.a. Ako uviedol díler, banky o tieto cenné papiere zrejme budú mať záujem, no rezort ho nemusí akceptovať ani do výšky plánovaného objemu. Podľa jeho názoru má štát v súčasnosti dostatok prostriedkov na rolovanie štátneho dlhu a nie je závislý od zdrojov na trhu. „Môže tak postupne znižovať úrokový výnos,“ dodal Habán.

Ceny jednodňových zdrojov sa vo štvrtok pohybovali na 7,9 / 8,1 % p.a., týždňové a dvojtýždňové na 7,65 / 7,85 % p.a. Mesačné až polročné úložky boli na 7,5 / 7,7 % p.a., deväťmesačné a ročné sa kótovali na 7,4 / 7,6 % p.a.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS