ČLÁNOK
Koruna nesklamala a podľa očakávaní silnie.
16. mája 2001

Na konci dňa sa koruna kótovala na 43,16 Sk za euro, čo bola najsilnejšia úroveň od začiatku roka.

Naďalej očakávame silnejúce tlaky na posilnenie koruny, keďže záujme o korunu a korunové aktíva vyplýva hlavne z očakávaného prílevu privatizačných príjmov zo zahraničia ako aj vstup zahraničných investorov do už sprivatizovaných firiem či do otvárania nových závodov. Takisto je očakávaný zlepšujúci sa rating krajiny už v najbližších pár mesiacoch.

Testovanie úrovne 43,00 Sk za euro očakávame ešte v tomto štvrťroku, silnejšie úrovne pod 43,00 Sk za euro by koruny mohla dosiahnúť v treťom štvrťroku, kedy z hľadiska celého roku očakávame jej najsilnejšie úrovne. Závisieť to bude hlavne od postupu privatizácie bánk a tiež od politických rizík, ktoré môžu súvisieť aj z ohlasovanou rekonštrukciou vlády, či septembrovým jednaním parlamentu o poslaneckých návrhoch daňových zákonov, po prijatí ktorých chce ministerka financií Schmögnerová odstúpiť. Samozrejme v prípade Slovenska a jeho politickej scény musíme počítať aj s udalosťami, o ktorých ešte netušíme čo sa stanú, ktoré by mohli zvyšovať politické riziko.

Voči doláru koruna končila na 49,13 Sk za dolár a voči českej korune na 1,254 Sk za jednu českú korunu.

Výsledky dvojtýždňového sterilizačného repotendra, ktorý sa uskutočnil v utorok, zrejme niektorých dílerov mierne prekvapili, pretože v ňom centrálna banka akceptovala celý dopyt 22,7 mld. Sk. Trh pritom očakával obnovenie splatného objemu 20 mld. Sk. Podľa dílera Slovenskej sporiteľne Radoslava Stopiaka banky pravdepodobne v repotendri ukladali veľké balíky zdrojov, ktoré centrálna banka nekrátila. Svedčí o tom aj vysoké rozpätie výnosov od 7,7 % p.a. do 7,75 % p.a. Priemerný výnos bol 7,72 % p.a.

Zvýšenie kupónového výnosu štátnych dlhopisov s ročnou valutou na 7,75 % p.a. prinieslo Ministerstvu financií pozitívny výsledok. Dopyt po týchto cenných papieroch stúpol na 2,09 mld. Sk a rezort financií ho akceptoval v plnej výške pri priemernom výnose 7,737 % p.a. Minimálny výnos bol 7,7 % p.a. a maximálny sa rovnal kupónu. Podľa Stopiaka si banky stále nechávali priestor pre umiestnenie voľných zdrojov v nasledujúcich aukciách, ktoré sa očakávajú tento týždeň.

Už v stredu sa na trhu uskutoční aukcia štátnych pokladničných poukážok (ŠPP). Stopiak odhaduje, že banky v prvej tohtoročnej aukcii týchto cenných papierov prejavia záujem o 3 až 4 mld. Sk. „Výnos by mal zhruba kopírovať výnosy ročných štátnych dlhopisov a mal by sa pohybovať od 7,7 do 7,75 % p.a.,“ povedal díler. Díleri očakávajú tiež vypísanie aukcie pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska (NBS) na štvrtok, keďže v piatok budú maturovať pokladničné poukážky v objeme 19 mld. Sk. „Ak štát prostredníctvom ŠPP získa 3 mld. Sk, v aukcii pokladničných poukážok centrálnej banky vznikne priestor pre akceptovanie 10 až 12 mld. Sk,“ dodal díler.

V utorok sa na trh vrátili prostriedky z jednodňových repoobchodov, ktoré uskutočňovali komerčné banky v NBS predchádzajúci deň. Vzhľadom na nárast cien overnightov na 6,1 / 6,2 % p.a. podľa Stopiaka už nebol priestor pre opätovnú sterilizáciu. Banky tak na účtoch v centrálnej banke deponovali 32,536 mld. Sk, čo na kumulatívnej báze predstavuje 100,75 %.

Tom/nexty a spot/nexty sa kótovali na 7,5 / 7,7 % p.a., týždňové zdroje na 7,65 / 7,7 % p.a. a dvojtýždňové 7,5 / 7,7 % p.a. Mesačné depozitá boli na úrovni 7,55 / 7,7 % p.a., dvojmesačné a trojmesačné na 7,5 / 7,65 % p.a. Polročné úložky sa kótovali na 7,55 / 7,65 % p.a., deväťmesačné na 7,5 / 7,6 % p.a. a ročné 7,45 / 7,6 % p.a. Uskutočňovali sa najmä obchody s valutou do jedného mesiaca.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS