ČLÁNOK
Koruna na pozitívne správy o HDP a privatizácii nereagovala
15. marca 2002

Kurz mal už v sebe zabudované pozitívne očakávania odklepnutia predaja 49% SPP a na makroúdaje zvykne reagovať s niekoľkodňovým oneskorením. Naviac, vyšší ako očakávaný rast HDP spolu s faktom, že privatizácia SPP bola dotiahnutá do zdarného konca podporuje pozitívne nálady na korunu.

Ako sme už spomínali, príjmy z privatizácie SPP sú v tomto roku dôležité pre udržanie bilancie účtov externej rovnováhy v takom stave, aby nedošlo k tlakom k oslabeniu meny z titulu nedostatočného krytia vysokého schodku zahraničného obchodu, kde nožnice medzi importom a exportom by sa mali tohto roku dostať až na 95 mld SK (9% HDP) po 103 mld Sk v minulom roku (cez 10% HDP). Naviac, príjmy z privatizácie SPP môžu slúžiť ako vankúš do času, kedy bude Slovensko atraktívnejšie pre prílev priamych zahraničných investícií, ktoré by prebrali úlohu vyrovnávania schodku bežného účtu po privatizačných príjmoch.

Záverečné kotácie na trhu: 42,05 Sk za euro, 47,65 Sk za dolár a 1,331 Sk za jednu českú korunu.

Vo štvrtok sa na peňažnom trhu výrazne menili ceny. Podpísala sa pod to hlavne zmena očakávaní dílerov, ktorí predpokladali, že trh sa po stredajšom vyrovnaní repotendrov dostane do vyrovnanej pozície. Značný denný podstav však spôsobil výraznú volatilitu najmä cien jednodňových depozít.

Bankové domy držali na clearingových účtoch v centrálnej banke 24,109 mld. Sk. Na kumulatívnej báze to predstavuje plnenie povinných minimálnych rezerv na 103,55 %. „Denný podstav likvidity je však na úrovni 1,9 mld. Sk,“ uviedol díler Tatra banky Jozef Božek.

V pondelok Ministerstvo financií SR uskutoční aukciu ročných štátnych dlhopisov s kupónovým výnosom 7,65 % p.a. Rezort plánuje získať prostredníctvom bondov 3 mld. Sk. Podľa Božeka by sa dopyt bánk mohol v pondelok nachádzať na úrovni 2 mld. Sk.

Obchodovanie na trhu bolo vo štvrtok podľa Božeka veľmi aktívne. Overnighty otvárali pri cene 6,6 / 6,9 % p.a. a počas obchodovania sa vyšplhali až na 7,5 / 7,7 % p.a. „Overnighty zatvárali na úrovni 7,3 / 7,5 % p.a.,“ dodal díler. Tom/nexty a spot/nexty začínali štvrtkové obchodovanie na 6,7 / 7 % p.a. Postupne sa však ich cena zvýšila na 7,3 / 7,6 % p.a., ale ku koncu obchodovania mierne poklesla k 7 / 7,2 % p.a. Ceny zdrojov s týždňovou a dvojtýždňovou valutou taktiež mierne stúpali. Týždňové fondy zatvárali pri cene 7,2 / 7,5 % p.a. a dvojtýždňové pri 7,4 / 7,6 % p.a. Dlhšia strana výnosovej krivky bola vyrovnaná a mesačné až ročné úložky kótovali banky na úrovni 7,45 / 7,65 % p.a.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS