ČLÁNOK
Koruna je stále stabilná, čaká na dáta o HDP
15. marca 2001

Keďže koruna je rezistentná voči makrekonomickým dátam, neočakávame výraznejšie pohyby kurzu na zverejnené dáta o HDP. Predpokladáme, že vo 4 štvrťroku 2000 vzrástol HDP o 1,9% medziročne.

Voči doláru koruna končila na 47,99 Sk za dolár a voči českej korune na 1,264 Sk za jednu českú korunu.

Objem prostriedkov na účtoch povinných minimálnych rezerv v stredu mierne klesol, pretože centrálna banka prostredníctvom sterilizačného repotendra stiahla z trhu viac zdrojov ako sektor prijal z maturujúceho repotendra. Na trh sa totiž vrátilo len 18 mld. Sk pri odchode 20,15 mld. Sk. Komerčné banky tak v bankovom zúčtovacom centre deponovali 32,643 mld. Sk. Kumulatívne plnenie tak pokračovalo v trende mierneho rastu a predstavovalo 96,66 %.

Likviditu trhu v nasledujúci deň ovplyvní odliv 1,92 mld. Sk z emitovaných štátnych dlhopisov. V piatok by sa mali zase vyrovnať toky plynúce z maturujúcich a novo vydaných pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska (NBS). Centrálna banka totiž v stredu zverejnila štvrtkovú aukciu vlastných pokladničných poukážok s 84-dňovou lehotou splatnosti, ktorými nahradí splatnú emisiu v objeme 7 mld. Sk. Maximálny objem emisie NBS nestanovila.

Podľa dílera Istrobanky Pavla Kruka je pravdepodobné, že sa NBS rozhodne časť týchto zdrojov nechať v sektore a prostredníctvom novej emisie stiahne len 3 až 5 mld. Sk. Centrálna banka by tak podľa neho prispela k zvýšeniu kumulatívneho plnenia PMR. Takýto krok by však viedol k poklesu krátkodobých úrokových sadzieb. Podľa dílera Slovenskej sporiteľne Pavla Jánošíka je pre centrálnu banku zrejme dôležitejšia snaha udržať úrokové sadzby na vyššej úrovni, preto by mala zvyšovať likviditu sektora postupne až do konca periódy. Jánošík preto očakáva obnovenie vo väčšom rozsahu približujúcom sa plnej výške splatnej emisie.

Obchodovanie na peňažnom trhu, ktoré sa v stredu nieslo v pokojnom duchu, sa sústredilo najmä na overnighty. Ich cena počas dňa klesla z 7,5 / 7,7 % p.a. na 6,8 / 7,1 % p.a. Tom/nexty boli za 7,5 / 7,7 % p.a., spot/nexty za 7,5 / 7,8 % p.a. Týždňové až dvojmesačné zdroje sa kótovali na rovnakej úrovni, trojmesačné peniaze boli na 7,45 / 7,7 % p.a., polročné na 7,4 / 7,7 % p.a. Fondy so splatnosťou deväť mesiacov a rok sa pohybovali na 7,35 / 7,65 % p.a.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS