ČLÁNOK
Koruna bez reakcie na výsledky zahraničného obchodu
29. marca 2001

Po otvorení blízko 43,50 Sk za euro do konca obchodovania oslabil k 43,63 Sk za euro, čo išlo hlavne na vrub oslabovania českej meny, ktorá po životne najsilnejších úrovniach pri 34,00 Kč za euro oslabila k 34,40 Kč za euro pod vplyvom hroziacich intervencií ČNB ako aj varovaniach ratingovej agentúry Fitch týkajúcich sa verejných financií v ČR.

Voči doláru koruna končila na 49,13 SK za euro a voči českej korune na 1,27 Sk za jednu českú korunu.

Bankový sektor musel v priebehu stredajšieho obchodovania využiť možnosť refinancovania v rámci jednodňových repoobchodov v Národnej banke Slovenska. Po vyrovnaní tokov z dvojtýždňových sterilizačných repotendrov, keď z trhu odišlo 25,15 mld. Sk z aktuálneho repotendra a do sektora prišlo len 20,15 mld. Sk, totiž banky pocítili nedostatok likvidity. Napriek čistému odlevu 5 mld. Sk však na účtoch povinných minimálnych rezerv deponovali 28,852 mld. Sk, čo na kumulatívnej báze predstavuje plnenie na 99,4 %. Podľa dílera Istrobanky Pavla Kruka budú banky nútené refinancovať sa v centrálnej banke aj nasledujúce dni.

Vo štvrtok ovplyvní situáciu na peňažnom trhu ďalší odliv zdrojov v objeme 2 mld. Sk z emitovaných štátnych bondov s trojročnou valutou. Tento odchod zdrojov mierne skoriguje prílev 1,5 mld. Sk zo štátnych pokladničných poukážok a piatkový návrat zhruba 3 mld. Sk z maturujúcich štátnych dlhopisov. Spomínané toky likvidity však neodvrátia nutnosť refinancovania bánk. Niektoré komerčné banky sa dostali do podstavu likvidity umiestnením väčšieho objemu zdrojov v sterilizačnom repotendri ako bola výška prebytočných prostriedkov.

V utorok sa obchodovanie na medzibankovom trhu sústredilo na dopĺňanie požadovaného objemu zdrojov. „Banky tak obchodovali výlučne s úložkami s jednodňovou splatnosťou, keďže ovplyvnia likviditu ešte v tejto perióde,“ povedal Kruk. Ich ceny tak stúpli na 8,8 / 9,0 % p.a. Ako ďalej dodal, s takouto politikou budú musieť vydržať až do konca periódy a od apríla môžu riadiť svoju likviditu od začiatku.

Týždňové zdroje boli na 7,7 / 8,0 % p.a., dvojtýždňové na 7,6 / 7,9 % p.a. a mesačné na 7,5 / 7,8 % p.a. Dvojmesačné a trojmesačné úložky boli na 7,4 / 7,7 % p.a., šesťmesačné na 7,4 / 7,65 % p.a. Depozitá s valutou deväť mesiacov a rok sa kótovali na 7,3 / 7,6 % p.a.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS