ČLÁNOK
Korporácia USX sa rozdelí na dva nezávislé podniky
25. apríla 2001

Rada americkej korporácie USX Corp súhlasila s rozdelením svojich dvoch divízií, USX-Steel a USX-Marathon Group, na oddelené podniky. Rozhodnutie USX Corp má za cieľ reštrukturalizovať často kritizovanú podnikovú štruktúru.

Výsledkom oddelenia oceliarskej divízie by mal byť nezávislý, verejne obchodovaný koncern s názvom United States Steel Corp. Majitelia akcií terajšej USX-Steel sa stanú akcionármi U.S. Steel Corp, akcionári USX-Marathon Group sa stanú držiteľmi akcií Marathon Oil Co.

Plán by mal obom spoločnostiam umožniť, aby si vybudovali v jednotlivých priemyselných sektoroch vlastnú obchodnú nezávislosť. Každá z nových spoločností by mala so sebou preniesť približne rovnaké množstvo aktív a pasív, akými disponujú v súčasnosti. Výnimkou je len transfer vo výške 900 mil. USD z Marathon do U.S. Steel, ktorý je zameraný na posilnenie oceliarskej divízie.

Plán musí schváliť väčšina akcionárov USX na zhromaždení, ktoré spoločnosť plánuje zvolať v štvrtom kvartáli tohto roku. Transakcia by sa mala uskutočniť do konca roku 2001. Reorganizácia by podľa vyhlásenia USX nemala ohroziť zamestnancov ani jednej z dvoch divízií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 7. 2021

USD 1,181 0,002
CZK 25,685 0,056
GBP 0,855 0,000
HUF 359,430 2,220
CAD 1,484 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS