ČLÁNOK


,

Konzorcium akceptovalo viacero zmien v transakčných dokumentoch
11. marca 2002

Konzorcium, ktoré predložilo ponuku na privatizáciu 49-percentného balíka akcií Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), akceptovalo takmer všetky požiadavky na zmeny zo slovenskej strany. Jedinou výnimkou bola výška kúpnej ceny, ktorá ostáva nezmenená na úrovni 2,7 mld. USD. Po rokovaní Komisie pre prípravu a realizáciu privatizácie SPP vedenej ministerkou privatizácia Máriou Machovou to povedal zástupca privatizačného poradcu Credit Suisse First Boston Michal Šušák.

Zmluvné dokumenty boli podľa Šušáka rozšírené o viacero požiadaviek. Ich súčasťou budú zmluvne zakotvené zámery o strategickom rozvoji podniku, čo by podľa Machovej mohlo ovplyvniť aj Stranu demokratickej ľavice (SDĽ) a jej postoj k privatizácii plynární. Ľavicoví demokrati totiž požadovali zmenu kritérií pri privatizácii, ktoré by viedli k strategickému rozvoju plynárenského podniku a k zhodnocovaniu majoritného podielu akcií v rukách štátu. Konzorcium sa zaviaže aj maximalizovať tranzit plynu prostredníctvom SPP. Všetky tri firmy, ktoré sú partnermi pri kúpe akcií SPP, budú na základe zmluvy prostredníctvom slovenského podniku spoločne postupovať aj pri svojej expanzii do ostatných krajín v regióne.

Schválený bol aj ochranný mechanizmus týkajúci sa rizík vyplývajúcich z tzv. Duckého zmeniek alebo zo vzťahu plynární s Kerametalom. Za tieto riziká by mala byť zodpovedná slovenská strana prostredníctvom svojich zástupcov v orgánoch spoločnosti. Nepriamo by tak mohlo dôjsť k zníženiu výnosu z predaja akcií, pretože na krytie týchto, ako aj ďalších rizík, slovenská strana vyhradí maximálne 20 % z kúpnej ceny. Noví akcionári SPP budú akceptovať aj možné zmeny v legislatíve, ktoré sa môžu týkať napríklad oddelenia tranzitu od distribúcie plynu. Zrušená bola odkladacia podmienka týkajúca sa revízie tranzitných kontraktov medzi SPP a spoločnosťou Gazprom.

Ako ďalej informoval Michal Šušák, účasti SPP v dcérskej spoločnosti SPP Bohemia a v Nafte Gbely ostávajú v jeho portfóliu. Konzorcium súhlasilo so zmenou podmienok pri uzatváraní zmlúv s tretími stranami. Pri schvaľovaní transakcií nad limit 150 tis. USD bude potrebný súhlas dozornej rady firmy, takže slovenská strana ich bude môcť bezprostredne ovplyvňovať. To sa teda týka aj schvaľovania výšky tranzitných poplatkov.

Vláda by sa mala ponukou konzorcia na kúpu 49-percentného podielu v SPP zaoberať v stredu na budúci týždeň. Ešte predtým, na pondelňajšom mimoriadnom rokovaní kabinetu sa ministri oboznámia s výsledkami rokovaní medzi poradcom a konzorciom. Ministerka Machová k skutočnosti, že bola predložená jediná ponuka, uviedla, že komisia predpokladala účasť viacerých záujemcov aj vzhľadom na to, že americká spoločnosť Williams deklarovala vážny záujem ešte tesne pred uzavretím tendra. Nakoniec však aj vzhľadom na vnútorné problémy firma Williams predložila v obálke, ktorá mala obsahovať jej ponuku, iba oznam o nepredložení žiadnej ponuky. Členmi konzorcia, ktoré predložilo ponuku na kúpu akcií SPP, sú ruský Gazprom, nemecký Ruhrgas a francúzsky Gaz de France. Ďalšími účastníkmi v tendri boli okrem Williamsu aj nemecký E.ON, francúzsky TotalFinaElf a taliansky Snam.

Na čo pristúpili investori

– bez súhlasu vlády nebudú môcť oddeliť ziskový tranzit plynu od jeho distribúcie,
– hranica prepúšťania, s ktorou musí súhlasiť dozorná rada kontrolovaná štátom, sa zníži z dvadsať na desať percent zamestnancov,
– limit transakcií medzi príbuznými firmami, ktoré nebudú uzavreté bez súhlasu dozornej rady, sa zníži z 250-tisíc na 150-tisíc dolárov. Sem spadá aj možná úprava tranzitných poplatkov,
– potenciálne riziká z Duckého zmeniek a vzťahov s Kermetalom bude riešiť zástupca štátu, aby investori nemohli zneužiť záruky vyčlenené na tieto účely,
– revíziu tranzitných kontraktov medzi SPP a Gazpromom, ktorú požadujú investori, nebude nutné vykonať pred podpisom privatizačnej zmluvy,
– účasti v dcérskej spoločnosti SPP Bohemia a v Nafte Gbely ostávajú v majetku SPP.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS