ČLÁNOK
Konzorcium a slovenská vláda podpisujú zmluvu o predaji akcií SPP
18. marca 2002

Oficiálny podpis zmluvy o prevode 49-percentného podielu akcií Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. (SPP) medzi slovenskou vládou a predstaviteľmi konzorcia Gazprom, Gaz de France a Ruhrgas sa uskutoční v pondelok 18. marca v bratislavskom Primaciálnom paláci. Vládu bude zastupovať minister hospodárstva Ľubomír Harach. Agentúru SITA o tom informovala riaditeľka komunikačného odboru Ministerstva hospodárstva SR Dagmar Hlavatá.

Vláda Slovenskej republiky na svojej štvrtkovej mimoriadnej schôdzi definitívne schválila predaj 49 % akcií SPP trojkonzorciu záujemcov za 2,7 mld. USD. Najneskôr osem dní po podpise zmluvy prevedie konzorcium na účet štátu 10 % ceny, teda 13 mld. Sk. Následne transakciu začnú preverovať okrem slovenského protimonopolného úradu aj protimonopolné úrady krajín pôvodu investorov. Definitívne uzatvorenie procedúr a celej transakcie sa očakáva do dvoch mesiacov. Tri dni pred tým by konzorcium malo previesť na účet štátu zvyšných 90 % ceny.

Úspešné dokončenie čiastočnej privatizácie slovenského štátneho plynárenského monopolu Slovenský plynárenský priemysel (SPP) môže mať podľa medzinárodnej ratingovej agentúry Fitch Ratings pozitívne dôsledky na úverový profil SPP.

Pozitívne dôsledky pre SPP zahŕňajú očakávania agentúry Fitch, že noví akcionári, ktorí na základe dohody získajú majoritné postavenie v predstavenstve, pomôžu SPP splniť ciele EÚ v oblasti deregulácie a liberalizácie cien. Výsledkom by podľa Fitch mala byť regulatórna nezávislosť a väčšia transparentnosť taríf v rámci domácich aktivít SPP, pokrok v oblasti vnútornej reštrukturalizácie SPP vrátane predaja vedľajších aktív a taktiež podpora potenciálnej budúcej expanzie kapacity SPP v oblasti medzinárodného tranzitu plynu.

Pravdepodobný úverový vplyv transakcie na ratingy SPP bude ratingová agentúra analyzovať až po finalizácii detailov transakcie. Fitch neočakáva zvýšenie finančného bremena SPP. Agentúra hodnotí nadradený nezaistený dlh spoločnosti SPP ratingom ‚BB+‘ a nadradený nezaistený dlh denominovaný v domácej mene na ‚BBB‘.

Názory na vplyv predaja SPP na český tranzit nejednotné

Odborníci zatiaľ nie sú jednotní v názoroch, ako rozhodnutie slovenskej vlády predať 49 % akcií v Slovenskom plynárenskom priemysle, a.s., (SPP) trojkonzorciu zloženého z Ruhrgasu, Gazpromu a Gaz de France ovplyvní objem tranzitu plynu cez ČR. Česká spoločnosť Transgas vlani prepravila cez ČR do západnej Európy približne 31 mld. kubických metrov. Uviedol v piatkovom vydaní český denník Hospodářské noviny. S ročnou kapacitou 90 mld. metrov kubických prepravujú Slováci približne 70 % ruského exportu plynu do západnej Európy.

Slovensko má s Ruskom uzavretý kontrakt na tranzit zemného plynu do západnej Európy len do roku 2008, ČR do roku 2030. Podľa Olgy Solaříkové z Českého plynárenského a naftového zväzu všetko záleží na tom, aké sú obchodné ciele nemeckej RWE, ktorá zvíťazila v tendri na kúpu českého plynárenstva, a tiež konzorcia, ktoré získa SPP. Solaříková dodala, že v dohľadnej dobe ČR nehrozí významný pokles objemu plynu prepravovaného cez ČR a tiež považuje za nereálne, že by konzorcium Ruhrgasu, Gazpromu a Gaz de France, ktoré neuspelo v tendri na české plynárenstvo, vybudovalo nový plynovod a dovážalo by túto komoditu do západnej Európy mimo ČR.

Rozdielny názor má však Vratislav Ludvík zo spoločnosti ONYX Convergency. Konzorcium, ktoré kúpi balík akcií v SPP, totiž majetkovo kontroluje plynovod v Rakúsku, ktorý je napojený na slovenskú vetvu. Ak sa podľa Ludvíka zúčastnené strany nedohodnú na tranzite prostredníctvom spoločnosti Transgas, reálne hrozí, že plyn do západnej Európy sa bude prepravovať z Ruska cez Rakúsko. Hovorca spoločnosti Transgas Jiří Wrobeluviedol, že všetko bude záležať na ďalších rokovaniach s prípadnými investormi na Slovensku.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS