ČLÁNOK
Konvergencia ekonomík eurozóny a Británie je nedostatocná
13. mája 2003

Po výraznej konvergencii ekonomík eurozóny a Velkej Británie pocas rokov 1998 až 2002 sa obe ekonomiky zacali od seba hospodársky vzdalovat kvôli pomalšiemu rastu hrubého domáceho produktu v tomto roku. Index konvergencie Európskej menovej únie naznacuje, že rozdiely medzi oboma ekonomikami sa prehlbia aj v budúcom roku. V pondelok o tom informovala konzultantská spolocnost PriceWaterhouseCoopers (PwC).

Konvergencia oboch hospodárstiev je najdôležitejšia z piatich úloh, podla ktorých sa vyhodnocuje výhodnost pripojenia Velkej Británie k EMÚ. Britský minister štátnej pokladne George Brown zhodnotí pohyb dvoch ekonomík budúci týžden. Ocakáva sa, že Brown oznací súcasnú situáciu za lepšiu, ako pred rokom, no nie dostatocnú na vyvodenie jasných záverov. „Konvergencia oboch ekonomík od roku 1998 mierne zaostáva,“ uviedol John Hawksworth, šéf pre makroekonomiku z firmy PwC.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS