ČLÁNOK
Kontrola MH SR zistila pri prevode akcií VSŽ nedostatky
11. januára 2002

Minister hospodárstva SR Ľubomír Harach nariadil 9. januára odboru kontroly preveriť efektívnosť a výhodnosť postupu predstavenstva Transpetrolu pri prevode akcií VSŽ. Minister zároveň poveril predsedu Dozornej rady Transpetrolu Jozefa Keisera preveriť postup predstavenstva firmy. Ako informoval hovorca ministra Peter Chalmovský, už prvé zistenia kontroly naznačili určité nedostatky formálneho i vecného charakteru.

Podľa Chalmovského ministerstvo poskytne podrobné výsledky kontroly po jej ukončení. Úrad pre finančný trh (ÚFT) predbežným opatrením z 8. januára uložil Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) pozastaviť vyrovnanie obchodov s akciami VSŽ zo dňa 21. decembra 2001 po dobu 30 dní. Balík 3 494 017 akcií VSŽ mal na základe anonymného obchodu uskutočneného 21. decembra 2001 získať od Transpetrolu Stredoeurópsky maklérsky dom, o.c.p., a.s. (SMD). Tento balík akcií zodpovedá 21-percentnému podielu na základnom imaní VSŽ. Obchod sa uskutočnil pri cene 160 Sk za akciu. V rovnaký deň sa uskutočnil aj ďalší obchod s akciami VSŽ. SMD následne predal balík 1 951 733 akcií, ktorý predstavuje 11,87 % základného imania VSŽ, Poštovej banke pri cene 160 Sk. V pondelok 7. januára SMD predal priamym obchodom zvyšných 1 542 284 akcií VSŽ dvom členom BCPB pri cene 161 Sk za akciu.

Podľa vyhlásenia, ktoré Chalmovský agentúre SITA poskytol v stredu 9. januára, minister hospodárstva preukázateľne nenesie politickú ani inú zodpovednosť za pozastavené obchodovanie s akciami VSŽ na BCPB. Samotný obchod totiž na základe zmluvy s Transpetrolom uskutočnila Slovenská sporiteľňa a nie ministerstvo hospodárstva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS