ČLÁNOK
Kontrakt na dodávku 85 MW paroplynového zariadenia
14. mája 1998

Kontrakt na dodávku 85 MW paroplynového zariadenia (PPZ) pre VSŽ Holding, a.s., Košice, podpísali v Košiciach predstavitelia vrcholového vedenia VSŽ Holding a konzorcia dodávateľov – zástupcovia Nemeckej spoločnosti Siemens AG, Rakúskej firmy Voest-Alpine Industrieanlgenbau a domácej VSŽ Inžiniering, s.r.o., Košice. Ako uviedol po podpise zmluvy podpredseda predstavenstva a viceprezident VSŽ Holding pre stratégiu a podnikateľské aktivity Jaroslav Bilík, stavba je financovaná formou kompletného dodávateľského úveru ako stavba na kľúč s celkovou cenou kontraktu 102,135 mil. DEM. Pri výbere dodávateľa podľa neho zavážili technické podmienky, serióznosť uchádzačov cena a spôsob financovania. Konzorcium dodávateľov získalo kontrakt na základe predloženej podmienky financovania dodávateľského úveru za úrokových podmienok LIBOR + max. 1%. Pôžičku s dobou splatnosti 7,5 roka začne VSŽ Holding splácať po dokončení výstavby, ktorá je potvrdená na 24 + 1 mesiac. J. Bilík pripomenul, že ak do šiestich mesiacov nebude kontrakt odobrený po finančnej stránke, má ktorákoľvek zo zúčastnených strán právo odstúpiť od zmluvy. Doplnil, že slovenské firmy majú na výstavbe PPZ vyše 36 % podiel, jedným zo subdodávateľov je aj SEZ Tlmače. Bernhard Böhm, viceprezident Siemens AG pre predaj a projekty v strednej a juhovýchodnej Európe, pripomenul, že rovnaký projekt už využíva mesto Bratislava. Podobné technológie ponúkajú aj americké firmy General Electrics a Westing House a nemecká ABB. PPZ svojim parným a elektrickým výkonom nahradí dva zastarané uhoľné kotly teplárne a zabezpečí zvýšenie vlastnej výroby elektrickej energie vo VSŽ na úroveň približujúcu sa číslovkou 100 % pokrytiu spotreby VSŽ. Odber elektrickej energie pre VSŽ z verejnej siete Slovenských elektrární a.s. sa po nábehu zariadenia v auguste 2000 zníži na minimum. PPZ predstavuje komplex plynovej turbíny (výkon 70 MW) parného kotla (160 t pary/hod) parnej turbíny (17 MW a elektrického generátora (85 MW). Komplet bude prevedený ako jednohriadeľový energetický blok na vytvorenie stabilného jednorazového prevádzkového systému. Predpokladaná ročná výroba elektrickej energie predstavuje 601 GWh. Bezodpadová a ekologicky prijateľná technológia pokryje okolo 30% zimnej a 70% letnej spotreby tepelného výkonu VSŽ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS