ČLÁNOK
Konsolidovaný čistý zisk za prvý štvrťrok tohto roka 1,2 mld. Sk
20. apríla 2000

Spoločnosť VSŽ, a.s. Košice dosiahla za prvé tri mesiace tohto roka konsolidovaný čistý zisk vo výške 1,2 mld. Sk pri objeme výroby 770 tis. ton valcovaného materiálu. Konsolidácia sa týka 10 spoločností, ktoré tvoria jadro oceliarskeho podnikania VSŽ. Na tlačovej besede o tom informoval prezident spoločnosti Gabriel Eichler. Tieto výsledky znamenajú prekročenie plánu a podpísalo sa pod ne hlavne zníženie nákladov, zvýšenie objemu predaja a rast cien na trhu. Za rovnaké obdobie minulého roku dosiahli VSŽ stratu približne 1,3 mld. Sk.
G. Eichler zhodnotil tiež vývoj v hospodárení VSŽ za posledný rok. Rozvoj výroby bol umožnený predovšetkým vďaka dohode s bankami o dočasnom neplatení úrokov z poskytnutých úverov a dohody s dodávateľmi základných surovín o 70-dňových lehotách splatnosti. Od decembra minulého roka začali VSŽ splácať úroky bankám a momentálne sú splatené všetky úroky po lehote splatnosti za minulý rok. Do konca mája by mali byť splatené aj úroky po lehote splatnosti za tento rok. Voči dodávateľom evidujú 600 mil. Sk nesplatených záväzkov po lehote splatnosti, ktoré chcú splatiť do konca júna. Zatiaľ bolo na úrokoch bankám splatených približne 35 mil. USD a objem záväzkov voči dodávateľom poklesol o viac ako 4 mld. Sk. Spoločnosti zostáva splatiť úvery, ktorých istina je celkom 440 mil. USD. Tie začnú splácať po tom, ako vyrovnajú dlžoby úrokov a dlhy dodávateľom.
VSŽ neeviduje dlhy voči sociálnej a zdravotným poisťovniam. „Je naším zámerom stať sa príkladnou firmou, ktorá si svoje záväzky voči štátu a ďalším partnerom platí včas a nespôsobuje druhotnú platobnú neschopnosť,“ konštatoval G. Eichler.
G. Eichler tiež potvrdil zverejnené výsledky o hospodárení VSŽ za rok 1999, ktoré už prešli auditom. Podľa nich dosiahla spoločnosť celkovú stratu 6,2 mld. Sk. Na strate a významnou mierou podieľali rezervy a opravné položky minulých rokov a daňové doruby.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS