ČLÁNOK
Konsolidačnú banku prevezme Slovenská konsolidačná
14. júna 2001

Vláda SR na svojom stredajšom zasadnutí schválila priamy predaj Konsolidačnej banky Bratislava, š.p.ú. (KBB) štátnej agentúre na vymáhanie a spravovanie klasifikovaných pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. (SKo). Hlavným dôvodom transformácie KBB je podľa slov ministerky financií Brigity Schmögnerovej zákon o bankách, ktorý by mal platiť od začiatku júla. KBB totiž nespĺňa zákonom stanovené podmienky pre pôsobenie ako banková inštitúcia. Ďalším dôvodom je snaha o zefektívnenie vymáhania pohľadávok.

Celý proces transformácie by sa mal podľa uznesenia vlády ukončiť do konca augusta. Vláda bude musieť KBB zaradiť do zoznamu privatizovaných podnikov a vypracovať privatizačný projekt. Ten by mal byť podľa uznesenia schválený do 15. júla. Činnosť Konsolidačnej banky by sa mala skončiť najneskôr do 15. septembra. Vláda tiež schválila prevod úverov poskytnutých v minulosti na družstevnú bytovú výstavbu na Slovenskú záručnú a rozvojovú banku š.p.ú.

KBB vznikla 1. januára 1993 ako špecializovaná banková inštitúcia. Pri svojom vzniku prevzala dlhodobé úvery na trvalo sa obracajúce zásoby v celkovej sume 27,2 mld. Sk. Úverové portfólio banky sa neskôr rozrástlo o odplatne prevzaté zahraničné pohľadávky, o pohľadávky organizácií zahraničného obchodu vzniknuté vplyvom devalvácie, o pohľadávky spoločnosti Fizako, s.r.o. a o pohľadávky z konverzie zbrojárskej výroby. V roku 1999 prevzala KBB pohľadávky a záväzky z úverov na družstevnú bytovú výstavbu z Investičnej a rozvojovej banky a klasifikované úvery z transformujúcich sa bánk.

KBB počas 8 rokov svojej činnosti vrátila do peňažného obehu 25 mld. Sk zo spravovaného úverového portfólia. Kumulovaná strata KBB z hospodárenia dosiahla ku koncu uplynulého roka 27,8 mld. Sk, z toho neuhradená strata z minulých rokov bola 25,4 mld. Sk. Len vlani banka vykázala stratu 7,4 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS