ČLÁNOK
Konsolidačná banka pred privatizáciou
15. novembra 2001

Po minulotýždňovom rozhodnutí vládneho kabinetu o predaji majority v Investičnej a rozvojovej banke, a.s. (IRB) maďarskej OTP, bude vláda tento týždeň rozhodovať o osude ďalšej finančnej inštitúcie. Jedným z hlavných ekonomických bodov jej rokovania je totiž návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii Konsolidačnej banky, š.p.ú., Bratislava (KBB), ktorým na rokovanie predloží ministerstvo privatizácie. Očakáva sa, že vláda schváli priamy predaj Konsolidačnej banky spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. za jednu korunu. Účtovná hodnota privatizovaného majetku je mínus 30,124 mld. Sk.

Ešte pred uzavretím zmluvy o predaji by mal Fond národného majetku SR (FNM) uzavrieť s KBB zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie úhrady záväzku KBB voči Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB) vo výške 843,711 mil. Sk spolu s úrokmi. Povinnosť štátu uhradiť tento záväzok vyplýva z privatizačnej zmluvy, ktorou predal majoritu vo VÚB talianskej banke IntesaBci.

FNM by mal tiež prevziať záväzok KBB voči Slovenskej sporiteľni v objeme 800 mil. Sk spolu s úrokmi. Tento záväzok vyplýva z tzv. Letter of Comfort, v ktorom sa FNM a Ministerstvo financií SR (MF) zaviazali, že splatia sporiteľni všetky vklady v objeme 2,1 mld. Sk aj s úrokmi. KBB doteraz splatila na istine 1,3 mld. Sk z prostriedkov FNM, a tak jej z istiny zostáva uhradiť zvyšných 800 mil. Sk. Tento záväzok musí splatiť najneskôr do 31. júla budúceho roku. FNM ho uhradí z prostriedkov určených pre KBB na kompenzáciu majetkovej ujmy vo výške 1,073 mld. Sk vzniknutej z titulu delenia majetku bývalej ČSFR. KBB vznikla 1. januára 1993 ako špecializovaná banková inštitúcia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

17. 9. 2021

USD 1,178 0,002
CZK 25,296 0,015
GBP 0,854 0,003
HUF 351,490 1,300
CAD 1,491 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS