ČLÁNOK
Konsolidáciou ušetria malé a stredne veľké spoločnosti v priemere až 180 tisíc dolárov ročne
19. augusta 2003

Nová štúdia spoločnosti International Data Corp. (IDC) zistila, že malé a stredné spoločnosti môžu dosiahnuť značné zníženie nákladov konsolidáciou vyťaženia štandardných serverov s Intel architektúrou prevádzkujúcich Linux a Microsoft Windows na serveri IBM eServer iSeries.

Podľa správy sú úspory dôsledkom toho, že prevádzkovanie systémov Windows a Linux na iSeries nevyžaduje žiadne neskoršie investície do kúpy serverov Intel architektúry, ktoré IDC označuje pojmom servery x86. Správa hovorí i o tom, že úspory súvisia aj so znížením počtu administrátorov a minimalizáciou nákladov súvisiacich s prestojmi.

Spoločnosti, ktoré boli predmetom štúdie IDC sa vzdali v priemere kúpy piatich Intel serverov pripadajúcich na každý implementovaný iSeries, čím znížili výdavky na personál, údržbu a školenia. Podľa tejto štúdie dosiahla investícia do iSeries priemernú návratnosť v období 9 mesiacoch.

IDC štúdia ďalej odhalila, že zákazníci, ktorí konsolidovali svoje systémy na iSeries, znížili v prvom roku kombinovanú dobu prestojov o viac ako 90 percent, pričom v priebehu prvých troch rokov sa znížili náklady s porovnaním x86 servermi prevádzkujúcimi Linux a Windows o viac ako polovicu. Spoločnosti, ktoré sa zúčastnili tejto štúdie znížili svoje ročné náklady o čiastku prevyšujúcu 180 tisíc dolárov. Popri znížení nákladov, ktoré nastane po prechode na iSeries, sa zvýši i spoľahlivosť a výkon – samozrejme na špičkovú úroveň.

„Konsolidáciou záťaže mnohých predimenzovaných a distribuovaných serverov x86 do jedného alebo viacerých systémov IBM eServer iSeries dosiahli sledovaní zákazníci návratnosť investície do iSeries hardvéru a softvéru v dobe kratšej ako jeden rok“ povedal Jean S. Bozman, viceprezident pre prieskumy IDC. „Konsolidácia na iSeries poukázala na významné úspory a výhody v prebiehajúcich obchodných operáciách spoločností, ako aj pre samotné spoločnosti, ktoré sme sledovali.“

„Schopnosť iSeries virtualizovať a zdieľať prostriedky medzi viacerými operačnými systémami prináša pre malých a stredných zákazníkov, ktorí hľadajú výhody otvoreného a operačného prostredia podľa potreby (onDemand) značné obchodné výhody“ povedal Al Zollar, general manager, IBM eServer iSeries. „Zákazníci z celého sveta prechádzajú na iSeries pre ich pružnosť a prístupnosť, s cieľom získania zvýšenej kontroly nad IT infraštruktúrami.“

Tisíce zákazníkov z celého sveta si uvedomujú hodnotu, ktorú predstavuje zaradenia iSeries do ich podnikových činností. Príkladom je aj austrálska spoločnosť Bristol-Myers Squibb, ktorá zlúčila desiatku Windows NT serverov do jediného systému iSeries, prevádzkovaného na Windows, IBM Integrated xSeries Servers v rámci iSeries.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2020

USD 1,167 0,004
CZK 27,133 0,026
GBP 0,905 0,008
HUF 364,120 0,960
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS