ČLÁNOK
Konkurzy skrachovaných bánk nezodpovedajú predstavám FOV
23. januára 2001

Fond ochrany vkladov (FOV) v minulom roku trikrát vyplácal náhrady za nedostupné vklady, čo súviselo s pádom troch skrachovaných bánk. Fond za nedostupné vklady klientov nitrianskej AG Banky, bratislavskej Slovenskej kreditnej banky (SKB) a banskobystrickej Dopravnej banky vyplatil približne 8,4 mld. Sk, pričom vyplácanie naďalej pokračuje. Všetky tri banky sa momentálne nachádzajú v konkurze, konania konkurzných správcov však nezodpovedajú predstavám FOV. V rozhovore pre tlačovú agentúru SITA to uviedol predseda prezídia fondu Milan Horváth.

Najspornejším v súčasnosti zostáva podľa jeho slov konkurz Dopravnej banky, v ktorom konkurzný správca Milan Chovanec odmietol uznať veriteľské práva fondu a celú záležitosť riešia súdy. Prípad Dopravnej banky môže podľa Horvátha vytvoriť „nebezpečný precedens, ktorý môže ohroziť aj konkurzné konania v ďalších skrachovaných bankách“.

V prípade nitrianskej AG Banky už došlo podľa M. Horvátha k speňaženiu najbonitnejšej časti jej majetku bez toho, aby sa k predaju mohli vyjadriť veritelia. „Išlo o balík pohľadávok pozostávajúci zo 47 úverov v nominálnej hodnote 850 mil. Sk, ktorého predajná cena dosiahla 10 % tejto hodnoty,“ povedal Horváth. Medzi týmito úvermi, ktoré predstavujú 30 % všetkých pohľadávok banky, sa podľa neho nachádzali aj vysoko bonitné pohľadávky voči Konsolidačnej banke, š.p.ú. a košickým VSŽ, a.s. „Okrem toho správca konkurznej podstaty AG Banky Bernard Ondrejka pristúpil tiež formou verejnej súťaže k predaju nehnuteľností vo vlastníctve banky v hodnote približne 25 mil. Sk,“ doplnil M. Horváth.

Podľa M. Horvátha správca mal realizovať speňažovanie majetku AG Banky až po schválení plánu speňaženia schôdzou veriteľov na základe vypracovaných súdno-znaleckých posudkov. Schôdza však zvolaná nebola a predaj sa uskutočnil na základe plánu speňaženia, ktorý vypracoval konkurzný správca a schválil príslušný súd. „Z tohto dôvodu FOV podal odvolanie na bratislavský krajský súd,“ uviedol M. Horváth.

V prípade konkurzu SKB sa podľa M. Horvátha zatiaľ nepodnikli žiadne kroky v príprave speňaženia konkurznej podstaty, a to z dôvodu podaných odvolaní, ktorými sa musí zaoberať Najvyšší súd SR. Tieto odvolania podali členovia predstavenstva banky a jeden z jej veriteľov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS