ČLÁNOK
Konkurzní veritelia sú pobúrení situáciou okolo DB
15. októbra 2001

Združenie konkurzných veriteľov Dopravnej banky (DB) je pobúrené súčasnou situáciou, ktorú vyvolal štát v prípade konkurzu DB a vyzýva Krajský súd v Banskej Bystrici, aby nepripustil zneužitie súdnej moci na nátlak štátu proti záujmom ostatných veriteľov. Uvádza sa to vo vyhlásení združenia, ktoré SITA poskytol jeho splnomocnenec Ján Ptačin. „Od začiatku konkurzu štát vystupoval z moci sily a popieral postavenie a práva ostatných veriteľov, ktorí mali v DB svoje peniaze a rozsudkom Najvyššieho súdu SR nadobudli nespochybniteľný nárok na ich výplatu,“ konštatuje sa vo vyhlásení.

Združenie upozorňuje, že akcionármi DB boli štátne subjekty ako Slovenská sporiteľňa, Investičná a rozvojová banka, SAD a Štátny fond cestného hospodárstva, preto by štát mal niesť zodpovednosť za krach „svojej“ banky. „NR SR však na nátlak vlády, NBS a iných ústredných orgánov, po rozhodnutí nezávislého súdu a prostredníctvom retroaktivity prijala novelu príslušných zákonov,“ píše sa ďalej vo vyhlásení. Konštatuje sa v ňom ďalej, že návrh na odvolanie núteného správcu Milana Chovanca „je trestom za vyslovený právny názor a poukazuje na to, že počas konkurzu Fond ochrany vkladov, colné úrady či Dopravná poisťovňa deklarovali súdu spokojnosť s jeho činnosťou“. Združenie vyzýva všetkých konkurzných veriteľov, aby sa zúčastnili súdom zvolanej schôdze konkurzných veriteľov v pondelok 15. októbra.

Ako J. Ptačin pre SITA dodal, spoluzodpovednosť by mala niesť aj NBS. Vykonáva dohľad nad bankami a mala by tak byť motivovaná a postihovaná za ich pôsobenie a mala by sa veriteľom zodpovedať zo svojej kontrolnej činnosti.

Združenie konkurzných veriteľov založilo 4. októbra 2001 šesť osôb, v súčasnosti má zhruba 120.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS