ČLÁNOK
Konkurz voči Slovenským telekomunikáciám, š.p., (ST) je zastavený.
30. septembra 1998

proti ST o vyhlásení konkurzu tak, že odvolacie konanie zastavuje z dôvodu, že už o veci raz rozhodol a zastavil konkurz voči telekomunikáciám uznesením z marca 1997. HTM odvolanie podal 24. apríla 1998. Toto stanovisko agentúre SITA poskytol hovorca ST Ľubomír Štancel. Proti tomuto uzneseniu Najvyššieho súdu nie je prípustné odvolanie. Z uvedeného podľa Ľ. Štancela vyplýva, že konkurz voči ST je zastavený. „HTM však rozhodnutie súdov nechce akceptovať a stále verejne rozširuje svoje stanoviská, svoju interpretáciu rozhodnutí súdov. Rozhodnutia súdov sú všade na svete záväzné a všetci ich musia rešpektovať. Nezvyknú sa ani komentovať, ani ďalej vykladať či tendenčne „prekladať,“ uviedol hovorca ST.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS