ČLÁNOK
Konkurz na Horizont Slovakia a.s. môže trvať 4 až 5 rokov
3. júna 2002

Správca konkurznej podstaty spoločnosti Horizont Slovakia a.s. Vladimír Bajtoš odhaduje trvanie konkurzu na 4 – 5 rokov. Dôvodom bude okrem množstva veriteľov aj veľa podozrivých operácií manažmentu začiatkom tohto roka, ako aj množstvo majetku v zahraničí. Bajtoš zatiaľ eviduje niekoľko desiatok zmlúv o nevýhodnom započítavaní bonitných pohľadávok Horizontu začiatkom roka. Len zmluvná pokuta za neoprávnené postúpenie pohľadávky voči dvom českým spoločnostiam činí podľa Bajtoša 60 mil. Sk. Celkom takto z firmy odišli stovky miliónov korún. Bajtoš to uviedol v piatok na tlačovej besede v Košiciach.

Po nedávnom vyhlásení konkurzu sa bude správca musieť najprv vysporiadať s prihlasovaním pohľadávok veriteľov, ktorých bude vyše 47 tis. Ďalej bude musieť ukončiť pracovné vzťahy s väčšinou zo zostávajúcich 180 zamestnancov Horizontu. Pre potreby správy majetku ich zostane 25 – 30, ale za podstatne horších platových podmienok ako mali doteraz. Platy v Horizonte pred vyhlásením predbežnej správy sa podľa Bajtoša pohybovali v priemere od 15 do 100 tis. Sk. Správca bude musieť tiež zistiť konkurznú podstatu a ohodnotiť ju. Problémy vidí v získavaní veľkého majetku, ktorý odišiel z Horizontu cez 20 dcérskych spoločností a ich investície, z ktorých viaceré sú v zahraničí. Problematické budú hlavne firmy v Rumunsku a Chorvátsku. Bajtoš odhaduje, že viac ako polovica majetku Horizontu je mimo SR. Existujú však aj bonitnejšie dcérske firmy. Ide napríklad o stávkovú spoločnosť Gól alebo o firmu Tatratermal. V týchto prípadoch bude však potrebné čo najskôr získať strategického investora formou splatenia vyrovnávacieho podielu, ktorý chce od všetkých dcér Horizontu Bajtoš vymáhať.

V súvislosti s potrebnými krokmi zo strany veriteľov zopakoval, že si musia najprv prihlásiť pohľadávky na Krajskom súde v Košiciach. Inštrukcie zverejní Bajtoš aj na internetovej stránke Horizontu a plánuje zriadiť aj dve informačné telefónne linky. Záujmy veriteľov po zvolaní prvej rady veriteľov bude zastupovať ich rada. Do nej sa odstanú pravdepodobne najväčší veritelia. Horizont na vkladoch občanov podľa jeho doterajších zistení dĺži len na istine vyše 6 mld. Sk. Najväčším z takzvaných drobných veriteľov je fyzická osoba s vkladom 53 mil. Sk.

Vzhľadom na komplikovanosť tohto konkurzu požiadal Bajtoš košický Krajský súd (KS) o vymenovanie dvoch osobitných správcov konkurznej podstaty. Súd zatiaľ jeho požiadavke nevyhovel.

Konkurz na Horizont vyhlásil KS 28. mája tohto roka, pretože firma nebola viac ako 30 dní schopná splácať svoje polehotné záväzky a ich výška dosiahla ku koncu apríla viac ako 1,3 mld. Sk a každodenne rastie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS